Amerikalı Ünlü Mucit ve Siyaset Adamı Benjamin Franklin Hayatı (Kısaca)

0
Advertisement

Benjamin Franklin kimdir? Benjamin Franklin hayatı, biyografisi, dönemi, çalışmaları ve buluşları hakkında bilgi.

Benjamin Franklin

Benjamin Franklin; ABD’li yazar, diplomat ve mucittir (17 Ocak 1706, Milk Street, Boston, Massachusetts – 17 Nisan 1790, Philadelphia, Pensilvanya). 1723’te ağabeyinin baskısından bırakarak önce Phila-delphia’ya, ertesi yıl İngiltere’ye gidip basımcı olarak çalıştı. 1726’da Philadelphia’da Pennsylvania Gazette’yi çıkarmaya başladı ve Amerika’ya yerleşen bir İngiliz göçmenin acıklı öyküsü olan Poor Richard’s Almanack’ı (Zavallı Richard’ın Güncesi) 1732 yazdı.

Eserlerinin Özellikleri

İşbaşında bira içen işçilere paradan ve zamandan kazanmak için içmemeyi salık veren A Dissettion on Liberty and Necessity, Pleasure and Pain (Özgürlük ve Gereklik, Zevk ve Acı Üzerine Bir Tez) 1725. Ayrıca kâğıt paranın yararını savunan Modest Enquiry into the Nature and Necessity of a Paper Currency (Kâğıt Paranın Doğası ve Gerekliği Konusunda Basit Bir Araştırma) 1729 adlı kitapçıkları en çok satan kitaplardan oldu.

Fransız ve İspanyol korsanlarının Delaware Irmağı çevresini ele geçirmeleri üzerine yazdığı Plain Truth: or Serious Considerations on the Present State of the City of Philadelphia and Province of Pennsylvania (Philadelphia Kenti’nin Durumlarına İlişkin Apaçık Bir Gerçek ya da Bu Konuda Ciddi Düşünceler) 1747 adlı kitapçığı, 10 bin gönüllü milisin korsanlarla savaşmak için silahlanarak cepheye gitmesini sağladı.

Benjamin Franklin

Advertisement

1749’da yazdığı Education of Youth in Pennsylvania (Pennsylvanialı Gençlerin Eğitimine İlişkin Öneriler) adlı kitapçığı Philadelphia Akademisi’nin kurulmasını gerçekleştirdi. 1757’de İngiltere’ye temsilci atandıktan sonra yazdığı The interest of Great Britain Considered With Regard to Her Colonies, and the Acquisitions of Canada and Guadaloupe (Sömürgeleri, Onlarla Olan İlişkileri ve Kanada ile Guadaloupe’un Suçlamaları Gözönünde Tutularak Büyük Britanya’nın Çıkarları). 1760 Londra’da yayımlanan en önemli politik araştırma kitapçığı sayıldı.

Benjamin Franklin Resimli Sözleri

Kuzey Amerika sömürgelerinde etkinlik gösteren tüccarları baltalamak için çıkarılan İngiliz Çay Yasası’nı taşlama amacına yönelik Rules by Which a Great Empire May Be Reduced to a Small One (Büyük Bir İmparatorluğu Küçüğe İndirgeyebilecek Yasalar) 1773 adlı kitapçığı bir politika yazarı olarak eriştiği ustalığı kanıtlar. 1785’te Fransa’daki elçilik görevinden ülkesine dönüşünde yazmaya başladığı. Ayrıca birçok dile çevrilen ünlü Autobiographys’sı (Özyaşam öyküsü) ölümünden sonra 1868’de kitaplaştırılıp yayımlandı.

Benjamin Franklin ve Buluşları

Düşünür ve yazarlığı dışında elektrik konusundaki özgün çalışmaları, paratoneri buluşu, yönetim ve elçilik alanlarındaki başarıları, Bağımsızlık Bildirisi’ni yazanlar arasında bulunuşu (1776), Avrupa ile olumlu ilişkiler sağlayan olgun kişiliğiyle de ünlüdür.

Advertisement


Leave A Reply