Amipler Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Amip nedir? Amipler ile ilgili genel bilgiler. Amip nasıl yaşar, nasıl solunum yapar.

amipAmip, (Lat. Amoebida). Tekhücreli hayvansal organizma. Kökayaklılar grubuna girer. Vücudu bir çekirdek ve sitoplazmik organelleri bulunan saydam, çıplak, jelatinimsi sitoplazmadan oluşmuştur. Çekirdek genellikle hücrenin ortasında yer alır. Amip, hücre yüzeyinden yalancı ayaklar oluşturarak yer değiştirebilir. Bu hareket bir sürtünme hareketi olduğundan gerçekleşmesi, hücrenin bir zemine tutunmasry-la olasıdır. Buna benzer bir hareket biçimi memeli hayvanların kanlarındaki akyuvar hücrelerinde görülür. Amip yalancı ayaklarını, hareket olayından başka besin yakalamak işlevi için de kullanılır. Birkaç yalancı ayak besin maddesinin çevresini sararak, boşluk içine alır. Böylece besin yutulmuş olur. Yutulan besin, besin kofulunca çevrilir ve sindirim enzimleriyle sindirilir. Sindirilen besin maddeleri sitoplazmada emilir. Sindirilemiyen artıklar vücuttan atılır.

Amiplerin solunumu için gerekli olan oksijen, içinde bulunduğu çevresel sıvıdan yayılma yoluyla sağlanır. Bu şekilde alınan oksijenin kullanılması sonucu oluşan karbondioksitte aynı yolla dışarı verilir. Amipler amitoz bölünmeyle yani hücrenin çekirdeğiyle birlikte ortadan ikiye ayrılmasıyla çoğalırlar. İnsanda amipli dizanteriye neden olan türler gibi bazı amipler parazittir, ötekileri serbest yaşayan türlerdir.

Amipler, (Lat. Amoebina). Tekhücrelilerin, Kökayaklılar sınıfından bir takım. Plazmalarını akıtarak biçim değiştirirler. Yalancı ayak çıkarırlar. Deniz, tatlı su ve nemli topraklarda özgürce yaşarlar. Asalak olarak yüksek havyanların ve insanların bağırsaklarında yaşayan türleri vardır. Bazı türleri organik maddelerden oluşturdukları kabuklarla örtülüdür. İkiye bölünerek ürerler. Dizanteri amibi ve kabuklu amip iyi bilinen türleridir.


Leave A Reply