Amonyum Nedir? (Kısaca)

0
Advertisement

Kimyasal bir madde olan amonyum ile ilgili genel ve kısa bilgilerin yer aldığı yazımız. Amonyum nedir özellikleri nelerdir?

Amonyum, amonyaklı tuzlarda maden rolü oynayan, 1 azot ve 4 hidrojenden meydana gelen NH4 grubudur. Tek başına bulunmayan bu atom grubu bileşiklerde +1 değerlikli bir katyon yerini tutar. NH4 katyonu bazı bakımlardan potasyuma benzer. Amonyum tuzlarından çoğunun kendilerine karşılık olan potasyum tuzları ile izomorfturlar ve birbirlerine gayet yakın erirlikleri vardır.

Amonyum tuzları susuz amonyakla susuz asitlerden de elde edilirler. Bunlar genel olarak suda kolay erirler ve billurlaşırlar.

Amonyum klorür (nişadır), doğada, yanmakta olan volkanların yakınlarında bulunur. Suda erirken eriyik soğur. (10° de 100 kısım suda 33 kısım nişadır erir.) Nişadır daha çok lehimcilikte kullanılır: Serbest hale gelen klorlu hidrojen lehimlenecek yerdeki oksit tabakasını eritir ve metalin ergimiş lehimle bir alaşım meydana getirmesini sağlar. Nişadır aynı zamanda boyacılıkta, kimyasal analizde ve elektrolit olarak da löklanşe pillerinde kullanılırdı.


Leave A Reply