Anadolu Selçuklu Devleti’nin Ordu Yapısı

0
Advertisement

Anadolu Selçuklu devletinin ordu yapısı teşkilatı nasıldı? Anadolu Selçuklu Devletinde ordunun bölümleri, isimleri ve kısaca açıklamalarının yer aldığı sayfamız.

♦ Anadolu Selçuklularındaki askeri teşkilat, Büyük Selçuklu Devleti ordusunun devamı durumundaydı. Fakat Anadolu Selçukluları deniz ticareti ve donanmaya verdikleri önemle Büyük Selçuklu Devleti’nden farklılık göstermiştir.

Anadolu Selçuklu Devleti’nde ordu başlıca şu bölümden oluşuyordu:

1. Gulamân-ı Saray: Hükümdara bağlı olan bu askerler değişik milletlerden küçük yaşlarda satın alınan ve toplanan çocuklardan meydana geliyordu. Bunlar “gulâmhane” denilen yerde yetiştirilirlerdi.

2. Hassa Askerleri: Savaşta hükümdarın yanında bulunan askerlerdir. Selçuklu ordusunun çekirdeğini oluşturur.

3. Sipahiler: Kendilerine maaş yerine ikta (dirlik) verilen atlı askerlerdir.

Advertisement

Sipahilerin Osmanlı Devleti’ndeki karşılığı tımarlı sipahilerdir. Sipahilerin her birine cebelü adı verilirdi.

4. Bağlı Devlet ve Beylik Askerleri

5. Türkmen Birlikleri: Sınır boylarında savaşa hazır durumda bulunan kuvvetlerdir.

6. Ücretli Askerler: Anadolu Selçuklu Devleti’nin Rum, Frank ve Ruslardan topladığı kuvvetlerdir. Baba İshak İsyam’nın bastırılmasında bu askerlerden yararlanılmıştır.

7. Gönüllüler: Genellikle savaş bölgelerine yakın sınır boylarından orduya katılan kuvvetlerdir.

♦ Anadolu Selçuklularında ordu komutanlarına Emir’ül Ümera denirdi.

Advertisement

♦ Anadolu Selçuklu Devleti üç tarafı denizlerle çevrili Anadolu’da denizciliğe önem vermiş, Samsun, Sinop, Antalya, Alanya’da tersaneler kurmuştur.

♦ Donanma komutanına Melikü’s Sevahil, Reisül Bahr denirdi. İlk Türk donanması Çaka Bey tarafından oluşturulmuştur.


Leave A Reply