Anayasalarla İlgili İlkler

0
Advertisement

Türkiye Cumhuriyeti’nin kullandığı anayasaların ilkleri nelerdir? KPSS ders notları, anayasaların ilkleri, maddeler halinde.

ANAYASALARLA İLGİLİ “İLK”LER

♦ Yerel yönetimlerin ilk kez düzenlendiği anayasa ⇒ 1921 Anayasası

♦ İlk ve tek yumuşak anayasamız ⇒ 1921 Anayasası

♦ Yönetim şeklinin cumhuriyet olarak belirtildiği ilk anayasa ⇒ 1921 Anayasası

♦ Yeni Türk Devleti’nin ilk anayasası ⇒ 1921 Anayasası

♦ Cumhuriyet döneminin ilk anayasası ⇒ 1924 Anayasası

Advertisement

♦ Laiklik ilkesinin ilk kez yer aldığı anayasa ⇒1924 Anayasası

♦ Laiklik ilkesinin anayasada yer alması için yapılan düzenleme ⇒ 1924 Anayasası 1937 tarihli değişiklik

♦ Laiklik ilkesi doğrultusunda anayasada yapılan ilk düzenleme ⇒ 1924 Anayasası’nda 10 Nisan 1928 tarihinde değişiklik (Devletin dini İslam’dır maddesinin çıkarılması)

♦ İlk kez sosyal devlet ilkesine yer veren anayasa ⇒ 1961 Anayasası

♦ İlk kez Anayasasının üstünlüğünü gerçekleştiren (Anayasa Mahkemesi’ni kuran) anayasa ⇒ 1961 Anayasası

♦ Bakanlar Kurulu’na ilk kez Kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi tanıyan düzenleme ⇒ 1961 Anayasası 1971 tarihli düzenleme

Advertisement

♦ İlk kez Halkoylaması sonucunda yürürlüğe giren anayasa ⇒ 1961 Anayasası

♦ İlk kez işçilere grev ve sendika kurma hakkını veren anayasa ⇒ 1961 Anayasası

♦ Cumhurbaşkanı Başkanlığındaki Bakanlar Kurulu’na ilk kez olağanüstü Hal ve Sıkıyönetim Kanun Hükmünde Kararnamesi çıkarma yetkisi tanınması ⇒ 1982 Anayasası

♦ Cumhurbaşkanı’na, yargısal denetime tabi olmayan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ni çıkarma yetkisini veren anayasa ⇒ 1982 Anayasası

♦ İlk kez anayasa için yapılan halkoylamasının yanı sıra Cumhurbaşkanı seçimininde yapılması ⇒ 1982 Anayasası

♦ Cumhurbaşkanlığı kararnamesi düzenlenmesinin yer aldığı ilk anayasa ⇒ 1982 Anayasası

♦ Anayasa değişikliklerinde halkoylamasının zorunlu olmasının ilk kez getirildiği anayasa ⇒ 1982 Anayasası

♦ Anayasa değişikliklerinde onay safhasının getirildiği ilk anayasa ⇒ 1982 Anayasası


Leave A Reply