Andrew Johnson Kimdir? Eski Amerikan Başkanının Hayatı, Siyasi Kariyeri

0
Advertisement

Andrew Johnson Kimdir ve ne yapmıştır? Eski Amerikan başkanı Andrew Johnson hayatı, biyografisi, başkanlık dönemi, siyasi yaşamı hakkında bilgi.

Andrew Johnson

Kaynak: commons.wikimedia.org

Andrew Johnson

Andrew Johnson; Amerika Birleşik Devletleri’nin 17. devlet başkanıdır (Kuzey Karolina/Raleigh 1808- Tennessee 1875).

1827’de ailesiyle birlikte Tenessee’de (Greenville), kendi terzi dükkânını açtı. 1829’da Greenville kasaba meclisine seçildi. 1839 ve 1841 seçimlerinde olmak üzere üç kez Tenessee eyalet meclisinde, 1843’te ABD Kongresi’nde görev yaptı. 1853-1857 arasında iki dönem Tennesee Valiliği’ ne seçildi. 1857’de seçildiği ABD Senatosu’nda bir Güneyli olarak köleliği savundu. 1860’da Abraham Lincoln‘un başkan seçilmesinden sonra Tennessee’nin Birlik’ten ayrılma çalışmalarına karşı çıkması nedeniyle Güneyli Demokrat arkadaşlarıyla tüm bağlarını kopardı. 1861’de Tennessee eyalet meclisi, ayrılma yasasını kabul edince ayrılıkçı senatörler arasında tek başına kalarak Güneylilere katılmayı reddetti ve görevinde kaldı. Lincoln, Kuzeylileri desteklediğinden dolayı 1862’de onu, Kuzey ordusu’nun baskısı altında olan Tennessee eyaleti askeri valiliğine atadı.

1864’te Tennessee Cumhuriyetçi Partisi, Güneyli yenilgisini kabul etti ve yeni bir anayasayla meclis oluşturarak Lincoln‘un başkanlığını onaylayıp Johnson’u yardımcılığına seçtiler (1865). Aynı yıl Lincoln‘un öldürülmesi üzerine devlet başkanı oldu. 1866’da Kongre’nin eski kölelerin yurttaşlık haklarını koruyan bir yasasını veto etmesi üzerine, partiyle olan bağlarım iyice kopardı. 1867’de Kongre, başkanın güneyde yeniden kurduğu hükümetleri yürürlükten kaldırarak, eşit yurttaşlık ve politik haklara dayalı yönetimler kuruluncaya kadar eskilerini askeri denetim altına aldı. Demokratlarla işbirliği yaparak ordunun güney üzerinde denetimini önlemeye çalışıp, yasalara aykırı bir biçimde Savaş Bakanlığı’nı kaldırması ve yetkilerini üzerinde toplaması bardağı taşıran son damla oldu (1868). Yasaları çiğnediği ve politik suç işlediği gerekçesiyle Senato’da yargılandı. Suç kanıtlanamadığından görevini sürdürmesine karşın 1869’da süresi bitene kadar köşesinde sessiz kaldı. 1875’te yine Tennessee’ den ABD Senatosu’na seçildikten bir kaç ay sonra felçten öldü.

Siyasi kariyeri

1835’te Tennessee’den Temsilciler Meclisine seçilmiştir. 1843’ten 1853’e kadar görev yaptı. O zamanlar Demokrat aday James K. Polk’u seçimlerde desteklemiştir.

Abraham Lincoln’ün ikinci döneminde başkan yardımcısı olarak görev yapmış, Lincoln’ün 15 Nisan 1865 yılında öldürülmesinden sonra başkanlık görevini üstlenmiştir. Johnson, Lincoln gibi zencilerin beyazlarla eşit olduğu görüşünde değildir. Başkanlığı döneminde Alaska, Rusya İmparatorluğu’ndan satın alınmıştır (1867). 1869’da görevi bitmiştir. Başkanlığından sonra Tenessee’den ABD senatörlüğüne seçilmiştir.

Advertisement

Leave A Reply