Ankara Savaşı Nedenleri ve Sonuçları

0
Advertisement

Ankara savaşı ne zaman ve kimler arasında gerçekleşti? Ankara Savaşı’nın nedenleri ve sonuçları ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız.

Ankara Savaşı Nedenleri ve Sonuçları

Ankara Savaşı

Osmanlılar, Yıldırım Bayezid döneminde Anadolu’da Türk Birliği’ni büyük ölçüde sağlayarak Doğu Anadolu’ya ulaştılar. Osmanlılar, bu dönemde doğu dünyasının güçlü devleti olan ve İran, Irak ile Azerbaycan’ı topraklarına katmış bulunan Timur İmparatorluğu ile komşu olmuşlardı. Bu durum iki devlet arasında savaşı kaçınılmaz hale getirmiştir.

SAVAŞIN NEDENLERİ:

Timur’un Doğu (Çin) Seferi öncesinde batısında güçlü devletler bırakmak istememesi,
Türk geleneklerinden dolayı iki Türk hükümdarında da “Cihan hakimiyeti” düşüncesinin bulunması,
Topraklarını sürekli genişleten iki devletin sınır komşusu olması,
Osmanlı topraklarına katılan Anadolu beyliklerinin Timur’a sığınmaları ve Timur’u, Yıldırım Bayezid’e karşı kışkırtmaları,
İki hükümdarın birbirlerine karşı hakaret içeren mektuplar göndermesi,
Timur’un Osmanlı topraklarına girerek katliamlar yapması.

Yukarıdaki nedenlerle iki hükümdar Ankara’nın Çubuk Ovası’nda karşılaşmasına sebep olmuştur. Ankara Savaşı’nın başlangıcında Osmanlı kuvvetleri üstün durumda olmasına rağmen, Anadolu beyliklerinden toplanan askerlerin ve Kara Tatarların Timur tarafına geçmesi, Osmanlı Ordusu’nun savaşı kaybetmesine neden olmuştur. Savaş sırasında Yıldırım Bayezid esir düştü (1402). Sekiz ay kadar esir hayatı yaşayan Yıldırım Bayezid, üzüntüsünden hastalanarak vefat etmiştir (1403).

SAVAŞIN SONUÇLARI:

Advertisement

Anadolu Türk Birliği bozuldu. Osmanlı Devleti’ne katılmış olan Türk beyliklerinin birçoğu tekrar kuruldu ve kendi aralarında mücadelelere başladılar.
Osmanlı Devleti dağılma tehlikesi geçirdi.
Balkanlar’daki Türk ilerleyişi durdu ve bir kısım topraklar elden çıktı.
Bizans Devleti bir süre daha varlığını sürdürme imkanı buldu.
Yıldırım Bayezid‘in oğulları Timur’un hakimiyetini tanıdılar.

Yıldırım Bayezid’in oğulları arasında taht kavgaları başladı ve Osmanlı Devleti’nde “Fetret Devri“yaşandı.


Leave A Reply