Antakya Tarihi Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Medeniyetlerin buluşma noktası olan tarihi çok eskilere dayanan Antakya tarihi ile ilgili bilgilerin yer aldığı yazımız

antakyaAntakya’nın tarihi M.Ö. 4000 yıllarına kadar uzanır. M.Ö 2000’de Hunilerin yaşadığı bölge, M.Ö 7. yüzyılda Hititlerin eline geçti, uzun süre onların yönetim altında kaldı. Daha sonraları Asurlar ve Persler yörede egemenlik kurdular. M.Ö 333’te Büyük İskender, Pers İmparatorluğu’nu yıkarak bölgeyi egemenliği altına aldı. Bugünkü Antakya’nın kuruluşu Büyük İskender’in ölümünden sonraki yıllara rastlar. İskender’in komutanlarından Antigonos, Anadolu ve Suriye’yi ele geçirdikten sonra, Hatay ve çevresini egemenliği altına aldı. M.Ö 300’lerde Kral Seleukos, Antakya Kenti’ni kurarak, Antiokheia adını verdi.

Antiokheia, çevreden toplanan halkın yerleşmesiyle kısa sürede gelişti ve Seleukos Krallığı’nın başkenti oldu. Seleukoslar döneminde kent, çeşitli yapılar ve sayısız tanrı heykelleri ve tapınakların yer aldığı zengin ve büyük bir ticaret merkezi oldu.

Antakya, Hititler döneminden bu yana önemli ticaret yollarının geçtiği, Çin’ den ve Doğu Türkistan’dan gelen kervan yollarının birleştiği bir merkez oldu. Kent bu özelliklerinden dolayı güçlü devletlerin sürekli saldırılarına ve akınlarına uğradı. Anadolu’yu fetheden Romalı Komutan Pompeius, Antakya ve çevresini M.Ö 64’te Roma İmparatorluğu’na kattı.

İsa’nın ölümünden sonra havarilerinden Aziz Petrus Antakya’ya geldi. Burada Hıristiyanlığı yaymaya çalıştı. Kent 683’te Arapların eline geçti. 969’da Bizans İmparatoru Nikephoros Phokas Antakya’yı ülkesine kattı. Malazgirt Savaşı’ndan sonra Selçuklu komutanlarından Kutalmışoğlu Süleyman Bey Antakya’yı aldı. Haçlı Seferleri sırasında Antakya’da kanlı olaylar yaşandı ve 1263’e kadar Haçlı Ordusu komutanlarının yönetiminde kaldı. Bu tarihten sonra Memlukluların egemenliğine girdi. Yavuz Sultan Selim 1517’de Antakya’yı Osmanlı İmparatorluğu’na kattı. Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra Antakya, Fransızlar’n eline geçti. 20 Ekim 1921’de özerklik kazanan İskenderun Sancağı içinde yer aldı.

1938’de kurulan Hatay Devleti’nin başkenti olan kent, 24 Temmuz 1939’da Türkiye Cumhuriyeti’ne geçerek, Hatay İli’nin merkezi oldu.

Advertisement

Leave A Reply