Antisthenes Kimdir?

0
Advertisement

Antisthenes kimdir ve ne yapmıştır? Antisthenes hayatı, biyografisi, eserleri, felsefesi ve düşünceleri hakkında bilgi.

Antisthenes

Antisthenes

Antisthenes (d. y. İÖ 445 – ö. y. 365), Atinalı filozoftur. Sokrates‘in öğrencilerindendir. Genellikle Sinoplu Diogenes‘in kurduğu varsayılan Kynik felsefe okulunun gerçek kurucusudur. Zengin bir ailede yetişen Antisthenes’in felsefesinin kökleri, toplum yapısında gözlediği çelişki ve haksızlıklara dayanır. Daha mutlu ve insanca bir yaşama giden yolu gösterecek bir düşünce sistemi oluşturmaya çalışmıştır. Mutluluğun ahlaki erdeme dayandığı ve erdemin de öğretim yoluyla aşılanabileceği inancını savunmuştur.

Antisthenes, insanlara erdemli olmayı öğretirken, nesneleri iki kategoriye ayırırdı. Özel mülkiyeti, duyusal hazları ve öteki zevkleri içine alan dış dünyaya ait varlıklar; doğruyu ve insan ruhu hakkındaki bilgileri içeren, insanın iç dünyasına ait varlıklar. İnsanın kolayca baştan çıkarılabilen maddi yanının bastırılması gerektiğini savunan Antisthenes, ruhun zenginliğini araştırmaya yardımcı olacak fiziksel ve zihinsel acıyı kabullenmeleri için öğrencilerini yüreklendirdi. Öğretim yöntemini, kendi düşüncelerinin ve inançlarının bulunduğu yüksek bir tepeden, Herakles söylencesinde olduğu gibi toplumun budalalıklarına ve haksızlıklarına karşı “ulumak” biçiminde tanımlardı. Antisthenes’in kurduğu felsefe okulu büyük olasılıkla bu nedenle Kynik (Yunanca: kyotı “köpek”) adıyla anıldı; Antisthenes ve izleyicilerinin kullandığı, Atina’nın güneydoğusundaki gymnasion da Kynosarges adını taşırdı.

Antisthenes’in Yunanlılarla barbarları, özgür yurttaşlarla köleleri birbirine eşit sayan görüşleri Yunan kent devletlerinin gerileme dönemine girişiyle çakışıyordu. Kyniklerin etkisi İÖ 3. yüzyılda gelişen Stoacı okul aracılığıyla sonraki dönemlere ulaştı. Onların maddi zenginliklere karşı çıkan tutumu uygar kent yaşamına karşı doğa durumuna dönüşü savunan akımlara da öncülük etti.

Advertisement

Leave A Reply