Antoine Alexandre Barbier Kimdir? Fransız Kütüphanecinin Hayatı

0
Advertisement

Antoine Alexandre Barbier kimdir? Fransız meşhur bir kütüphaneci ve kaynakça uzmanı olan Antoine Alexandre Barbier hayatı ve çalışmaları.

Antoine Alexandre Barbier

Antoine Alexandre Barbier (d. 11 Ocak 1765, Coulommiers – ö. 5 Aralık 1825, Paris, Fransa), kütüphaneci ve kaynakça uzmanı. Yazarı belirsiz yapıtlar için standart bir başvuru rehberi derlemiş, Fransız Devrimi sırasında ve sonrasında bilimsel kitap ve yazmaların korunmasına katkıda bulunmuştur.

1794’te geçici sanat komisyonu üyeliğine getirilen Barbier devrim sırasında toplatılan kitapları Paris’teki çeşitli kütüphanelere dağıtmakla görevlendirildi. Direktuvar yönetimi sırasında, sanat ve bilim yapıtlarını koruma kurulu üyesi oldu. Avranches piskoposu Pierre-Daniel Huet’nin mektuplarını, daha da önemlisi 17. yüzyılın ünlü yazar ve ilahiyatçısı François Fenelon’un yapıtlarının yazmalarını ortaya çıkararak, bu metinlerin günümüze ulaşmasını sağladı. Rahiplikle görevlendirilmiş olmasına karşın Barbier’nin asıl tutkusu kitaplardı.

1801’de dinsel görevlerinden affedildi. Sırasıyla Direk-tuvar’m, Devlet Şûrası’nın (Conseil d’Etat) ve 1807’de onu siyasal ve dinsel sorunlara bilimsel çözümler bulmakla görevlendiren Napoleon’un kütüphaneciliğini yaptı. Dictionnaire des ouvrages arnonymes et pseudonymes (1806-09; Yazan Belirsiz ve Takma Adla Yazılmış Yapıtlar Sözlüğü) adlı yapıtı, bugün de geçerliliğini koruyan bir başvuru kitabıdır. Barbier’nin ayrıca Louvre Müzesi’yle, Fontainebleau, Compiegne ve Saint-Cloud saraylarının kütüphanelerinin kurulmasına katkıları olmuştur. XVIII. Louis’nin yönetimi sırasında 1822’de ansızın görevden uzaklaştınlıncaya değin kralın özel kütüphanelerinin yöneticiliğini yapmıştır.

Advertisement

Leave A Reply