Anuaklar Kimlerdir?

0

Anuaklar Kimlerdir? Anuaklar nerede ve nasıl yaşarlar? Anuakların özellikleri, kültürleri nedir, hakkında bilgi.

Advertisement

Anuaklar Kimlerdir?

Anuaklar, Anivaklar olarak da bilinir, Nil kıyısında yaşayan ve Kuzey Luo dil öbeğine bağlı bir halktır. Nüfusunun dörtte bire yakın bölümü Sudan’ın güneydoğusunda, geri kalanı Etiyopya’da yaşar. Birkaç yüzyıl önce, Büyük Göllerin doğusundaki topraklardan bugünkü yurtlarına göç ettikleri sanılmaktadır.

Sudanlı Anuaklar, ırmak kıyısındaki savan çayırlarının yüksek kesimlerinde oturur. Kıyı her yıl sular altında kaldığı için, kuru ve yağışlı mevsimler için ayrı köyleri vardır. Etiyopyalı Anuaklar ise ormanlık savanlarda yaşar. Burada toprak kuru olduğundan köyler arasında daha sıkı ilişki vardır. Bu nedenle. Sudanlı Anuakların özerk köylerine oranla, Etiyopyalı Anuakların siyasal örgütlenmesi daha kapsamlıdır. Öteki Nil halklarının tersine Etiyopya Anuakları sığır beslemez; bunun yerine balıkçılık, avcılık ve bahçecilikle uğraşırlar.

Anuaklar, çalkantılı geçen 19. yüzyılda ve 20. yüzyıl başlarında komşu Nuerlerle savaştılar ve sömürgecilerin işgaline karşı koydular. 1930’dan sonra, kabile şefleri aracılığıyla Sudan yönetiminde yer aldılar. Ama Sudan’ın güneyinde bağımsız bir Siyah devleti kurmayı amaçlayan iç savaşa da (1954-72) etkin olarak katıldılar.

Anuak klanlarında soy ağacı babayanlıdır. Aynı soydan gelenler aynı köyde oturur. Nüfusu 50-2.000 arasında değişen köylerde, aralarında akrabalık bağı bulunmayan birkaç klan da birlikte yaşayabilir. Etiyopya Anuaklarının başında, geleneksel olarak bir kraliyet klanı ve bir kral bulunmasına karşın, Sudan’daki köy başkanları özerktir. Anuakların büyük bölümü tekeşlidir.

Advertisement


Leave A Reply