Aquinolu Thomas Kimdir? İtalyan İlahiyatçının Hayatı ve Eserleri

0
Advertisement

Aquinolu Thomas Kimdir? İtalyan ilahiyatçı olan Aquinolu Thomas hayatı, biyografisi, eserleri ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız.

Aquinolu Thomas

Kaynak: wikipedia.org

Aquinolu Thomas; İtalyan ilahiyatçısıdır (Roccasecca/Aquino yakınları 1225 – Fossa Nova Manastın 1274). İmparator II. Friedrick’in yeğeniydi. İyi bir öğrenim sonunda Dominiken tarikatına girdi. Dominikenler onu, üniversitelerin yenileşmesinin merkezi olan Paris’e gönderdiler (1245). Orada filozof Albertus Magnus’tan ders gördü ve hocasıyla birlikte Köln’e gitti; Paris’e dönünce (1252) öğretmenlik öğrenimi gördü. 1256’da doktor unvanının aldı. 1259’a kadar Paris Üniversitesi’nde ilahiyat okuttu. 1260-1269 arasında İtalya‘da bulundu. Aristoteles öğretisi üzerindeki çalışmalarıyla ilgi çekince, 1269’da yeniden Paris Üniversitesi’nde göreve çağrıldı. 1274’te Papa X. Gregorius tarafından görevlendirildiği Lyon Din Kurultayı’na giderken yolda öldü.

1323’te papanın buyruğu üzerine “azizler” arasına alındı. Thomas’ın felsefesinin odağını akıl ile iman arasındaki bağlantı oluşturur. Ona göre, imanın ve aklın ayrı yerleri ve işlevleri vardır: “bilinen” şey, “inanılan” şey değildir; ancak bilim, kutsal öğretiye, Tanrı, insan ve dünya ile ilgili bazı temel öğeler yöntemi verir. Akıl önemli sorunlarını çözecek durumda değildir. Özellikle yaratılış sorunu birtakım güçlükleri içerdiği gibi aklın sınırlarını da aşar, daha yüksek bir aşamada bulunan bir kavrama yetisini gerektirir. Bu üstün yeti de imandır. İman dolu bir kimsede aklın etkisinden doğan kuşku bulunmaz, çünkü böylesi kimseler üstün yetilidir, ermiştir (aziz), tanrısal gizler, onlara ve meleklere kavranabilir birer gerçek netiliğinde görünür.

Aristoteles metafiziğiyle ilgili birçok kitap yazarı Aquinolu Thomas’ın özellikle Summa Theologiae adlı eseri, kilisenin inanç sistemi öğretisinin temeli oldu. Ortaçağda ilahiyatın temel sorunlarından biri olan tümeller tartışmasında Aristoteles‘ten yararlanarak ılımlı bir gerçekçilikten yana oldu. Tümel kavramların skolastiğin ilk döneminde olduğu gibi nesneden önce değil, nesnenin içinde olduğu ve nesneyi belirli bir amacı doğru geliştirdiğini söyledi. Onun Aristoteles’e dayanarak ortaya attığı bu tümeller tartışmasını kesen görüşe konseptüalizm denir. Thomas, Hristiyanlıktaki teslisi de (üçlü birlik) Aristoteles felsefesi ile açıkladı. Kilise, onun görüşlerini kendi resmi görüşü yaptı. Aquinolu Thomas, Katolik metafiziğinin gelişmesinin en yüksek noktası sayılan sistemi sayesinde, durmadan çarpışmaktan olan Hellen ve Helenistik dönem felsefesi ile Hristiyan dinini en çok birbirine yaklaştıran düşünür oldu.

Başlıca eserleri: Quaestiones disputatae (Tartışılan Araştırmalar) 1256-1273, Summa contra g entiles (İnançsızlara Karşı Toplu Eser) 1261-1264, Summa Theologiae (Tanrıbilim İçin Toplu Eser) 1265-1273.

Advertisement

Leave A Reply