Araba Kullanırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

0
Advertisement

Araba kullananlar nelere dikkat etmelidirler? Araba kullanırken dikkat edilmesi gerekenler ile ilgili yazı.

araba-kullanirkenAraba Kullanırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Direksiyon başına oturan bir kimse, her şeyden önce, sinirli olmamalı, o işin en birinci ustası olduğu vehmine de kapılmamalıdır. İnsan her zaman hata yapabilir. Üstelik, bir kazayı meydana getirecek sebep sadece kendisinde de olmayabilir. Hayatı boyunca hiç kaza yapmamış bir şoför: «Ben bunu kendimden başka herkesi deli farzetmeme borçluyum» demiştir. Gerçekten, şoför kendisine ne kadar güvenirse güvensin, daima yayaların, başka şoförlerin hata yapacağını akılda bulundurursa, hem kendi kaza yapmaz, hem de olabilecek bir kazayı önleyebilir.

Usta bir şoför olmak kolay değildir. Ustalık yalnız direksiyona hâkimiyetle değil, trafik kurallarına uymakla da kendisini gösterir. Genç şoförler çok defa kendilerine fazla güvenir, bu yüzden de daha çok trafik kazası yaparlar. İstatistikler en çok trafik kazası yapan şoförlerin 18-20 yaşındakiler olduğunu göstermiştir. Şoförün yaşı ilerledikçe kaza yapma ihtimali de azalmaktadır.

İyi bir şoför, trafik kurallarına uyan şofördür. Her şeyden önce kendi sağlığını, güvenliğini, çoluk çocuğunun geleceğini düşünen şoföre iyi şoför denebilir. Böyle bir şoförün direksiyon melekesi zayıf bile olsa kaza yapmaz.

Kazaların çoğunu kendilerini düşündükleri halde başkalarım düşünmeyen şoförler yapar. Karayolunda giden bir otomobil düşünelim. Şoför, ikide bir yolun sağına, soluna geçip durursa, arkadan gelip de kendisini geçmek isteyecek şoförü büyük bir tehlikeye düşürmüş olur. Normal trafik akımının saatte 60-70 km. olduğu dar bir yolda saatte 30 km. hızla giden bir şoför, arkasında bir alay aracın birikmesine yol açar. Böyle bir durumda acelesi olup da sollamak isteyen şoförün yapabileceği kazanın sorumluluğu ağır giden şoförün omuzlarındadır elbette. Bu bakımdan, yolda yalnız kendimizi değil, başkalarını da düşünmek zorunda olduğumuzu akıldan çıkarmamalıyız.

Advertisement

Uzun yol seferlerinde meydana gelen trafik kazalarının en büyük sebeplerinden biri de yorgun olarak araba kullanmaktır. Direksiyon başında uyudukları için kaza yapan şoförlere sık sık rastlanır. Öyleyse, bu çok önemli noktayı ihmal etmemeli, direksiyon başında daima zinde bulunmanın şart olduğunu unutmamalıdır.

Bugün dünyanın her yerinde büyük bir titizlikle uygulanan, günden güne de geliştirilen trafik kurallarının boşuna yapılmadığını aklımızdan çıkarmamalıyız. Bütün gaye trafik kazalarını azaltmaktır. Hiçbir zaman unutmamak gerekir ki, trafik kurallarına kesin olarak uyan bir şoförün kaza yapması hemen hemen imkânsızdır. Öyleyse, lüzumsuz bir cesaret, kendine güvenmeye kapılıp da trafik kurallarını dinlememenin her zaman için son derece büyük tehlikelere yol açabileceğini akıldan çıkarmamalıyız.


Leave A Reply