Aras Dağları Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Aras dağları hakkında bilgi. Aras dağları hangileridir?

Küçük ve Büyük Ağrı Dağları

Küçük ve Büyük Ağrı Dağları

Doğu Anadolu bölgesindedir ve iki ayrı sıradağ olarak bilinir. Bunlardan birincisi Aras-Fırat vadisinin kuzeyindeki dağlardır. Bu sıradağlar, Şavşat, Çoruh, Oltu, Kop, Yaylı ve Erzincan dağlarından meydana gelir.

Aras Dağı’nın denizden yüksekliği 2500-3500 metre arasında değişir. Sarp ve yalçındır. Dik meyilli yamaçları arasında derin vadiler, geniş yaylalar meydana gelir. Erzincan ve Kop dağlarındaki yüksek boyun noktalarından geçen yollar, kış aylarında, tipiden dolayı, sık sık kapanır.

Aras-Karasu sıradağları: Aras, Fırat ve Murat nehirleri vadileri arasında yükselen bu dağlar, bir sıradağ halinde birbirini tamamlar veya devam ettirir. Bu sıradağlara şu dağlar dahil bulunmaktadır: Büyük Ağrı (5.166 m.), Küçük Ağrı (3.925 m.), Kale Dağı (3.248 m.), Balıklı Göl Dağı (3.159 m.) Ziyaret Dağı (3.000 m.), Perli Dağı (3.200 m.) Aşağı Dağ (3.270 m.) Köse Dağı (3.445 m.), Çakmak Dağı (3.040 m.), Sakaltutan Dağı (3.070 m.), Nalbant Dağı (2.960 m.), Palandöken Dağı (3.124 m.), Şahvelet Dağı (3.100 m.), Turnagöl Dağı (2.750 m.), Cemal Dağı (3.008 m.). Şakşak Dağı (3.150 m.), Ejder Dağı (3.125 m.), Karagöl Dağı (3.150 m.).

Geniş bir alanı kaplayan bu sıradağlar aynı zamanda Anadolu yaylasının en yüksek noktalarını teşkil eder.

Advertisement

Leave A Reply