Aras Irmağı Nerededir? Nereye Dökülür?

0
Advertisement

Aras ırmağı nerededir? Aras ırmağının özellikleri, uzunluğu, suladığı alan, döküldüğü deniz neresidir? Aras Irmağı hakkında bilgi.

aras-irmagi-harita

Aras Irmağı;Doğu Anadolu Bölgesi’nde ırmaktır. Uzunluğu 1.059 km (548 km’si Türkiye topraklarındadır), akaçlama havzası 88.500 km2.

Yukarı Fırat Bölümü’nde Bingöl Dağları’nın kuzey eteklerinden doğar. Sakaltutan Dağları’nın doğusundaki havzada kuzey yönünde akarak Pasinler Ovası’na girer, Pasin Çayı ile birleşerek Sarıkamış Yaylası ile Çokmak-Sarıkom-Aşağı dağları arasındaki boğazlardan* geçer; güneydoğu yönünde ilerleyerek Türkiye ile Ermenistan sınırının 150 km’lik bölümünü oluşturarak Türkiye topraklarından ayrılır. Uzun bir süre Ermenistan-İran sınırı boyunca akar; güneydoğu doğrultusunda bir yay çizerek Mugan Çölü’ne girer. Cavad Bölgesi’nde Kura Irmağı ile birleşerek deltasını genişletir ve Kızılağaç Körfezi’nde Hazar Denizi’ne dökülür. İlkbaharda kar sularıyla beslenir; nisan ayında, debisi 200 m3/sn’ye ulaşır. Yazın, bu değer 20-25 m3/sn’ye düşer. Yatağının sığlaştığı bölgelerde çok geniş bir alanı sular. Geçtiği vadilerin iklimi ılıktır. Bu vadiler, Doğu Anadolu Bölgesi’nin en verimli tarım alanlarıdır.

Antik Çağ’da Araxes adıyla anılan ırmak, eski dinlerin ortaya çıktığı bölgede olduğu için söylencelere de konu olmuştur.

Advertisement

Leave A Reply