Arbogast Kimdir?

0
Advertisement

Arbogast kimdir ve ne yapmıştır? Romalı general Arbogast’ın hayatı, biyografisi, askeri kariyeri ve tarihteki yeri hakkında bilgi.

Arbogast

Arbogast; (ö. 8 Eylül 394), barbar kökenli Roma komutanıdır. Gösterdiği Romalı adayı kukla imparator olarak tahta geçiren ilk kişidir.

Büyük bir olasılıkla Frank kökenli olan Arbogast, Batı Roma ordusunda magister equitum (süvari komutanı) rütbesine yükseldi. 380’de İmparator Gratianus tarafından, Trakya’daki Gotlara karşı savaşan Doğu Roma imparatoru Theodosius’un yardımına gönderildi ve onun hizmetinde kaldı. Tahta zorla el koyan Magnus Maximus’un 388’de İtalya’da Theodosius’a yenilmesinden sonra, Maximus’un oğlu Flavius Victor’un ele geçirmiş olduğu Galya’yı, Batı Roma imparatoru II. Valentinianus adına geri aldı. Ertesi yıl, 384’te Galya’yı işgal etmiş olan Frank önderler Marcomer ve Sunne’yi antlaşma yapmaya zorlayarak, Ren sınırında barışı sağladı.

Arbogast, 391’de, comes (kont) ve naip sıfatıyla Galya’nın mutlak hükümdarı durumuna geldi. Valentinianus onu görevinden almaya kalkışınca, Arbogast, bunu yapacak güce sahip tek kişinin Theodosius olduğunu ilan etti. Valentinianus, 15 Mayıs 392’de Vienna’da (bugün Vienne, Fransa) öldü. Ölüm biçimi Arbogast tarafından hazırlanmış bir cinayeti akla getiriyordu. Arbogastes, retorik hocası olan Eugenius’u Batı Roma imparatoru ilan etti; Roma Cumhuriyeti’ne beslediği hayranlık ve Ariusçu Hristiyanlarla Katolikler arasındaki çekişmeye karşı duyduğu hoşnutsuzluk ile paganizmi yeniden canlandırmaya çalıştı. 393-94 kışında. Ren boylarında Ripuraia Frankları Chamavilere karşı başarılı bir sefer yaptı, ama mayısta, Theodosius pagan başkaldırıyı ezmek amacıyla batıya yürüdü. İki gün süren çarpışmalar Theodosius’un zaferiyle sonuçlandı. Eugenius’un boynu vuruldu, Arbogast ise kendini öldürdü.


Leave A Reply