Ardahan Platosu Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Ardahan Platosu nerededir, özellikleri nelerdir? Ardahan Platosu bitki örtüsü, coğrafi konumu, iklimi, yapısı hakkında bilgi.

Ardahan Platosu

Ardahan Platosu; Doğu Anadolu Bölgesi’nin kuzeydoğusunda yüksek düzlük. Güneyde Uğurlu Dağı, kuzeyde Yalnızçam Dağlan ile çevrilidir. Denizden yüksekliği 1.800-2.000 m’dir. Temelini Neojen (y. 26-2,5 milyon yıl önce) volkanizması sonucu ortaya çıkmış lavlar oluşturur. Ardahan Platosu, Pliyosen sonu ve Plevistosen başlarında (y. 2,5 milyon yıl önce) ortaya çıkan kırılmalar sonucu çökmüştür. Kenarlarında marnlı ve kumlu çökellerin bulunduğu (çökeller güneydoğuya doğru Hasköy’e kadar uzanır) bu alan yüksek kesimlerden gelen malzemelerle dolmuştur. Daha sonra havzaya ırmak ve göllerden gelen tortullar çökelmiş, hızlı akışlı, kısa akarsular plato yüzeyini parçalamıştır. Bu akarsuların en önemlisi platoyu boydan boya geçen Kura Irmağıdır. Ardahan kenti çevresinde bu akarsuyun genişleyen vadisi Ardahan Ovası adıyla anılır.

Ardahan Platosunun doğal bitki örtüsü çayırlardır. Bu çayırlardaki otlar karın yağmasına kadar yeşil kalır. Kura Irmağı ve kollan boyunca söğüt ve başka su seven bitkiler yetişmiştir. Plato kenarlarındaki dik yamaçlarda bulunan ormanlar tahrip edilmiş, yerlerini dağ steplerine bırakmıştır. Güney kesimindeki dağlık kütlede sarı çam ormanları bulunur. Kuzeydeki Yalnızçam Dağlarının eteklerinde ise gene seyrek sarı çamlar vardır. Kars-Artvin yolu, Ardahan Platosunun güney kenarını izler.

Ardahan Platosu yaylacılık bakımından oldukça hareketlidir. Yazın buraya çevre ilçe ve köylerden otlatmak için sürüler getirilir; hayvanlar daha sonra Kars ve Erzurum et kombinalarında değerlendirilir. Ardahan Platosundaki bir başka yaygın etkinlik de arıcılıktır. İlkbahardan yaz sonuna değin burada konaklayan arıcılar kovanlarında yörenin ünlü çiçek balını elde ederler.

Advertisement

Leave A Reply