Ardahan’ın Şirin İlçesi Posof’un Belde ve Köyleri ve İlçe Hakkında Bilgi

0

Ardahan’ın Posof ilçesinde bulunan belde ve ilçelerin listesi. Ardahan Posof belde ve köyleri isimleri ile birlikte Posof’un tarihi ve coğrafyası

Posof

POSOF BELDELERİ

  • YOK

POSOF KÖYLERİ

Akballı – Alabalık – Alköy – Arılı – Armutveren – Asmakonak – Aşıküzeyir – Aşıkzülali – Balgöze – Baykent – Binbaşıeminbey – Çakırkoç – Çambeli – Çamyazı – Çayırçimen – Demirdöven – Derindere – Doğrular – Erim – Gönülaçan – Gümüşkavak – Günbatan – Günlüce – Gürarmut – İncedere – Kaleönü – Kalkankaya – Kayınlı – Kırköy – Kolköy – Kopuzlu – Kumlukoz – Kurşunçavuş – Özbaşı – Sarıçiçek – Sarıdarı – Savaşır – Söğütlükaya – Süngülü – Sütoluk – Taşkıran – Türközü – Uğurca – Uluçam – Yaylaaltı – Yeniköy – Yolağzı – Yurtbaşı – Yurtbekler

Posof Hakkında Bilgi

Posof, Doğu Anadolu Bölgesi’nin kuzeydoğu köşesinde, Ardahan iline bağlı ilçe ve ilçe merkezi kasaba. Yüzölçümü 607 km: olan Posof ilçesi güneyde Damal ve Hanak ilçeleri, batıda Artvin ili, kuzeybatı, kuzey ve doğuda da Gürcistan ile çevrilidir.

İlin en kuzey kesiminde yer alan ilçe toprakları, akarsu vadileriyle derin biçimde parçalanmış yüksek ve dağlık bir alan üzerindedir. Bu topraklan Yalnızçam Dağları engebelendirir. Doğu Karadeniz Sıra-dağlarının iç sıralarını oluşturan Çoruh-Kelkit Dağlarının kuzeydoğusunda yer alan Yalnızçam Dağlarına bağlı Göze Dağı ilçe sınırları içinde 3.167 m’ye ulaşır. Bu dağların yüksek kesimlerinde yer alan, sulak çayırlarla kaplı yaylalar hayvancılık açısından önem taşır, ilçe topraklarından kaynaklanan suları toplayan Posof Çayı Gürcistan’da Kura Irmağına katılır. Bir bölümü Gürcistan ile doğal sınır oluşturan Posof Çayının bir çöküntü alanı olan vadi tabanı ilçenin başlıca tarım alanıdır.

Büyük bölümü kırsal kesimde yaşayan ilçe halkı geçimini daha çok tarımdan sağlar. Yaygın olarak yaylacılık yöntemiyle yapılan hayvancılık da önemli bir gelir kaynağıdır. Yetiştirilen başlıca bitkisel ürünler patates, arpa, buğday ve elmadır. Az miktarda armut ve fasulye de yetiştirilir.

Yöre 19. yüzyılda birkaç kez Ruslar tarafından işgal edildi. Son olarak 1876 sonunda işgale uğrayan yöre bu sırada Erzurum vilayeti Çıldır sancağının Ardahan kazasına bağlı bir nahiyeydi. 1918’de imzalanan Brest-Litovsk Antlaşması’yla gene Osmanlı topraklarına katılan, ama 1919’da bu kez Gürcülerce işgal edilen Posof yöresi 23 Şubat 1921’de kurtarıldı.

Eskiden Duğur adıyla anılan kasaba ilçenin orta kesiminde yer alır. Posof Çayı vadisinin kuzey yamaçlarında kurulmuş olan kasaba gelişmemiş küçük bir yerleşmedir. Posof kasabası, Yalnızçam Dağlarını Ilgar Dağı Geçidinde (2.540 m) aşan 81 km’lik bir karayoluyla il merkezi Ardahan’a bağlanır.

Posof Belediyesi 1923’te kurulmuştur.


Leave A Reply