Aridisol Nedir?

0
Advertisement

Aridisol nedir? Aridisol toprak ne demektir? Aridisol toprak ve özellikleri ile ilgili olarak genel bilgilerin yer aldığı sayfamız.

Aridisol Nedir?

Aridisol ToprakAridisol, kurak bölge toprağı olarak da bilinir, çöllerde ve kurak bölgelerde en çok görülen toprak türü. Toprak sınıflandırma-sındaki 10 toprak sınıfı içinde en yaygını olan aridisoller, yeryüzündeki toplam toprak alanının altıda birini kaplar.

Sulak bölge topraklarından çok daha seyrek bir bitki örtüsü taşıdıkları için, aridisol toprakların organik madde içeriği de düşüktür. İnce ve küçük parçacıkları sürükleyerek geride bir çakıl birikimi ya da çöl örtüsü bırakan rüzgârlar, bu toprakların oluşmasında önemli rol oynar. Aridisol toprakların oluştuğu bölgelerde, çözünebilir tuzlan çözecek ya da kil minerallerini taşıyabilecek pek az su vardır. Bu toprakların çoğunda, belli bir derinlikte, az miktardaki suyun yüzeyden süzebildiği kalsiyum karbonat birikiminden oluşmuş bir kireç katmanı görülür.

Birçok aridisol toprakta da, kil minerallerinin bir zamanlar büyük ölçüde yer değiştirdiğini gösteren kalın bir kil katmanı bulunur. Kireçli ve killi aridisol topraklar argid altsınıfına, geri kalanlar da ortid altsınıfına girer. İşlenmemiş haliyle tarıma elverişli olmayan aridisol topraklar, örneğin ABD’nin batısındaki vadilerde olduğu gibi, sulamayla çok verimli hale getirilebilir. Bununla birlikte, yeterince geçirgen olmayan bu topraklarda aşırı sulama yüzey tuzlanmasına neden olabilir.


Leave A Reply