Arkansas Irmağı Nerededir? Coğrafi Özellikleri Nelerdir?

0
Advertisement

Arkansas ırmağı nerededir? Arkansas ırmağı nereden doğar, nereye dökülür, uzunluğu ne kadardır, hakkında bilgi.

Arkansas Irmağı

Arkansas Irmağı, Leadville’den ayrıldıktan sonra, güneydoğu yönünde yaklaşık 160 km yol alarak ve 2.025 metre alçalarak Canon City’ye (Colorado) ulaşır.

Canon City yakınında, duvarlarının yüksekliği 300 metreyi bulan, yekpare granite oyulmuş dar bir kanyon olan Royal Boğazından geçerek dağlardan ayrılır. Purgatoire Irmağı, Las An-mas (Colorado) yakınında, John Martin Göletinin (1948) hemen üstünde Arkansas Irmağına katılır. Canon City ile Kansas’taki Great Bend arasında geniş ve sığ olan ırmak, yoğun bir biçimde sulanan kurak arazi boyunca menderesler çizerek akar. Yukarı çığırındaki yoğun yağışlar, zaman zaman su baskınlarına yol açar. Irmak Great Bend’den güneydoğuya doğru daha nemli bir yörede akmaya devam eder. Bu yörede genişliği sık sık 800 metreyi geçtiği gibi yatağı da daha derindir.

Ana kollarını Oklahoma yöresinde alır: Salt Fork, Ci-marron, Verdigris, Grand ve Kanada Irmağı. Arkansas Irmağı Ulaşım Sistemi Muskogee’nin (Oklahoma) 8 km kuzeydoğusunda, Verdigris Irmağının ağzında başlar ve Arkansas Irmağı boyunca devam ederek Mississippi’ye ulaşır. Havzada birçok su denetleme projesi gerçekleştirilmiştir. Oklahoma’da McAlester yakınında Kanada Irmağı üzerindeki Eufaula’da bulunan çok-amaçlı yapay göl bunlardan biridir. Irmak kenarındaki başlıca kentler Pueblo (Colorado), Wichita (Kansas), Tulsa (Oklahoma) ile Fort Smith ve Little Rock’tur (Arkansas).

İsponyol kâşifi Francisco Vazquez de Coronado’nun 1541’de Kansas’ta, Dodge City yakınında, Arkansas Irmağını geçtiğine inanılır. 1806’da da Amerikalı kâşif Zebulon Pike ırmağın yukarı çığırı boyunca dolaşmıştır.

Advertisement

Kaynak – 2

Arkansas Irmağı; Ortagüney ABD’de ırmak. Uzunluğu 2.335 km, akaçlama havzası 415.695 km2. Orta Colorado’da Kayalık Dağlar’dan doğar, doğu doğrultusunda Güney, Güneydoğu Kansas’ı geçerek Kuzeydoğu Oklahoma topraklarına girer.Arkansas Eyaleti’ni hemen hemen iki eşit parçaya bölerek güneydoğuda Mississippi sınırında Mississippi Irmağı’na katılır. Canadian ve Cimarron başlıca büyük kollarıdır.

1.046 km’lik bölümü (Muskogee/Oklahoma – Arkansas – Mississippi sınırı) ulaşıma elverişlidir. Ortagüney Colorado’da, ABD’nin en derin (300 m) ve uzun (66.7 km) kanyonlarından “Royal George “da akar. Üzerinde; taşkın, sulama ve hidroelektrik amaçlı 30’a yakm baraj vardır.

Tarih. Aşağı çığırı, İspanyol araştırmacılar F. Vasquez de Coronado ve Hernando de Soto (1540-1541); yukarı çığırı, ABD’li araşırmacı Zebulon Pike (1806) tarafından incelendi ve haritası çıkarıldı. 19. yüzyılda, ulaşım açısından önem kazandı.


Leave A Reply