Arke Bakteriler ve Arke Bakteri Çeşitleri Nelerdir? Özellikleri Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Arke (Archea) alemi hakkında bilgi. Arke bakterileri ve arke bakteri çeşitleri ile ilgili olarak genel bilgilerin yer aldığı sayfamız.

Arke Bakteriler ve Arke Bakteri Çeşitleri Nelerdir

Arkeler prokaryot canlılar grubunda yer alırlar. Bir çok yönden bakterilere benzerler. Ancak bazı farklılıkları da vardır. Habitatları genellikle bataklıklar, tuz gölleri, asitli ortamlar ve sıcak su kaynakları gibi yerlerdir.

Arke (Archea) Bakteri

Arkelerde bakterilerde olduğu gibi hücre zarının etrafında hücre duvarı vardır. Ancak bu hücre duvarında bakterilerde bulunan peptidoglikan molekülü bulunmaz. Bazı türlerinde bakterilerde olduğu gibi plazmit bulunur. Depo karbonhidratları genellikle glikojendir. Bölünerek çoğalabilirler.

Arkeler günümüzde üç ana gruba ayrılarak incelenmektedir. Bunlar; metanojenler, halofiller ve termoasidofillerdir.

Metanojenik Arkeler (Metanojenler)

Bu grupta yer aian arkeierin bazıları bataklıklarda yaşar. Buralarda çürümekte olan artık maddelerle beslenirler. Bazıları ise karbon dioksit ve hidrojenden kemosentez yoluyla besin üretir.

Advertisement

Her iki grupta bu olaylar sonucunda metan gazı üretirler. Bundan dolayı pis suların arıtılmasında, metanojen grubu arkelerden yararlanılır. Metanojenlerin bazı türleri de otçul canlıların sindirim sisteminde yaşarlar ve selülozun parçalanmasında etkilidirler.

Arkelerden bulundurduğu enzimler sayesinde endüstride pek çok tepkimenin gerçekleşmesinde, atık metallerin zehirli özelliklerinin azaltılmasında, kalitesi düşük metallerin kullanılabilir hale getirilmesinde, kirlenmiş suların temizlenmesinde yararlanılır.

Halofiller (Aşırı Tuzcul Arkeler)

Bu grupta yer alan arkeler, çok tuzlu ortamlarda yaşayabilmektedir. Klorofil benzeri pigmentleri olduğu için fotosentez yaparlar. Amerikada bulunan Büyük tuz gölü, Kızıldeniz gibi yoğun tuzlu ortamlarda yaşarlar.

Doğal tuz gölleri, ya da çok tuzlanmış balık ve et türü yiyeceklerin yüzeyleri gibi yapay olarak ortaya çıkan yüksek derecede tuzlu ortamlar, bu gruptaki canlıların habitatıdır.

Aşırı Termofiller

Kükürt oksitleyerek enerji elde ederler ve sıcak ortamlarda yaşarlar. Genellikle 65 – 85°C’lik sıcaklıktaki ortamlarda ve pH’ın 1 olduğu yüksek asit özelliğinde olan ortamlarda yaşarlar. Bazı türleri 100°C’ye kadar olan sıcaklıklarda yaşamaktadır.

Psikrofilik (soğuk seven) arkeler; Bu arkeierin büyük çoğunluğu 5°C nin altındaki ortamlarda yaşar. Bu arke türleri suyun donma noktasındaki yaşam şartlarına dirençlidirler. Bu şartlarda yaşayabilmek için enzim aktivitesini, hücre zarı akışkanlığını, protein yapılarını ve besin maddelerinin hücreye giriş çıkışını değiştirebilirler

Advertisement


Leave A Reply