Klorofil Nedir? Özellikleri Nelerdir? Klorofil Türlerinin isimleri ve Açıklamaları

0
Advertisement

Klorofil nedir? Klorofil türleri nelerdir? Bitkilere yapraklara yeşil rengini veren ve bitkilerin yaşaması için hayati öneme sahip olan klorofil maddesi ile ilgili genel bilgiler.

Klorofil Nedir?

Klorofil Nedir?

KLOROFİL, bitkilerin saplarında ve yapraklarında bulunan özümleyici boya maddesi. Yapraklara yeşil rengi veren klorofildir. Oluşması için ısıya gereksinme duyar. Klorofil karbon, hidrojen, oksijen, azot ve magnezyumdan oluşur. Güneş ışınlarını soğuran klorofil, ışık enerjisini kimyasal enerjiye dönüştürür.

Kırmızı ışık protoplazmanın düşük ısıda sentez yapmasına, karbonlu besinlerin oluşmasına neden olur. Bu olaya fotosentez adı verilir. Yeşil bitkiler havadan karbonu özümlerken solunum da yaparlar. Bitki ile atmosfer arasındaki bu gaz alışverişi ters iki işlemdir. Klorofilsiz bitkiler özümleme yoluyla karbonhidratları yapamadıkları için asalak ya da çürükçül bir yaşam sürmek zorundadırlar. 18. yüzyıl sonunda Priestley güneş ışını alan bitkilerin oksijen açığa çıkardıklarını kanıtladı.

Daha sonra yapılan çalışmalarla bitkilerin oksijen verirken suda ve havada erimiş gazlardan karbon dioksiti soğurduğu bulundu. Sıcaklık, güneş ışınlarının yoğunluğu, havadaki karbondioksit oranı gibi etmenler klorofil özümlemenin yoğunluğunu belirler. 0°C’de özümleme olmazken, 40°C’de en yüksek değerine ulaşır. Daha yüksek sıcaklıklar ise hücre plazmasına olumsuz yönde etki yapar.

Klorofil Türleri Nelerdir?

Bahsettiğimiz gibi, bir pigment ailesi olduğu için sadece bir tür klorofil yoktur . Farklı klorofil türlerinin neler olduğunu görelim :

Advertisement

Klorofilik A
Algler ve bitkiler de dahil olmak üzere fotosentez yapabilen tüm organizmalar bu tür klorofil içerir. Kloroplastlarda bulunur ve görünür spektrum boyunca ışığı absorbe etme özelliği sayesinde ışık enerjisinin kimyasal enerjiye dönüşmesini sağlar.

Klorofil B
Bu klorofil türü de yeşil bir renge sahiptir. Görevi klorofil A’nın ışık emme kapasitesini arttırmaktır. Klorofil B, alglerde ve ağaçlarda bulunur .

Klorofil C
Bu tip klorofil, bazı alg kategorilerinde, özellikle dinoflagellat grubunda bulunabilir . İşlevi, klorofil B’nin işlevine benzer, klorofil A’nın güneş ışığını emmesine yardımcı olur, ancak yalnızca fotosentez sürecinin ilk döneminde bulunur. Kırmızımsı kahverengi renktedir ve dinoflagellatlara karakteristik renk tonunu verir. Kızıldeniz aslında rengini bu fitoplankton oluşumlarının muazzam varlığına borçludur.

Klorofil D
Bu tür klorofil, kırmızı alglerde yalnızca izole edilmiş ve sabit olmayan bir şekilde gözlemlenmiştir, ancak daha sonra kırmızı spektrumun ışığından yararlanma yeteneğine sahip siyanobakteri Acaryokloris marinasında da bulunmuştur. Yakın zamanda, kırmızı algler üzerinde tekrarlanmayan varlıklarının, onu üreten alg değil, onlara bağlı olarak gelişen bir siyanobakteri olduğu gerçeğinden kaynaklandığı keşfedildi.

Klorofilik F
2010 yılında, Min Chen’in ekibi yeni bir klorofil türü keşfini yayınladı. Bu, Avustralya’daki stromatolitlerde bulunan bir siyanobakteride keşfedildi ve kırmızı ışığı diğer türlerin herhangi birinden daha etkili bir şekilde emer.

Advertisement


Leave A Reply