Arkeolog Ne İş Yapar? Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Arkeologluk mesleği nedir? Arkeolog ne iş yapar, Arkeologluk mesleğinin özellikleri hakkında bilgi.

arkeologArkeolog

Eğer arkeolog, eski anıtların kalıntılarına ve kazılarla yer altından çıkan eşyaya dayanarak, geçmiş uygarlıkları gözümüzün önünde canlandırmasaydı, o uygarlıklar bilgimizin dışında kalırdı.

Arkeolog, kaybolmuş bir uygarlığın kalıntılarını meydana çıkarmak için incelemelerde bulunur ve bu incelemeler sonucu belirlediği yerlerde kazılar yapar. Bu iş için özellikle havadan çekilmiş fotoğraflardan yararlanır. Bu fotoğraflar yerin renklerini, arazinin belirli bir geometrik düzenini, engebeleri, toprağın girinti çıkıntılarını gösterirler. Bu veriler sayesinde de tarihi bir manzaranın mevkii, açık seçik ortaya çıkar. Arkeolog toprağı sonsuz bir ihtiyatla kazar. Keşfedilen kalıntıların düzeni, yapıldıkları madde, bulundukları derinlik, arkeologa değerli bilgiler sağlar. Arkeologa bazen Jeolog da yardımcı olur. Jeolog, bir tortul katmanın yaşını tayin ederek, oraya gömülü bulunan bir heykelciğin ya da bir vazonun tarihini belirtir.


Leave A Reply