Artı Değer Nedir?

0

Artı değer nedir? Karl Marx’ın artı değer ile ilgili açıklaması, artı değer hakkında bilgi.

Karl Marx

Komünizmin fikir babası Karl Marx

Artı Değer

Artı Değer; kapitalist kârın kaynağını ve buradan hareketle sistemin çelişkilerini açıklamayı amaçlayan Marksist iktisat kavramıdır.

Advertisement

Karl Marx‘in, David Ricardo’nun değer kuramından yola çıkarak geliştirdiği ve temel olarak Das Kapital adlı yapıtında ortaya koyduğu emek değer kuramına göre, bir malın değerini belirleyen, onda billurlaşan insan emeğidir. Bütün mallar, üretimleri için ortalama olarak gerekli toplumsal emek süresi oranında birbirleriyle değişirler. Böylece malların basit dolaşımı esas olarak eşit değerlerin değişimine dayanır.

İşgücü de bir maldır ve değeri, bütün başka mallar gibi, emek süresi tarafından ölçülebilen üretim ve yeniden-üretim giderleriyle belirlenir. İşçi kapitaliste, ücret karşılığı bu işgücünü satar. Ancak daha sonra işçi, bu işgücünü harcadığı çalışma günü içinde işgücünün değerinin üzerinde bir değer yaratır ve bunu ürettiği mallara katar. Bir başka deyişle, kapitalist düzende işçiye, onun mallara kattığı değerden daha azı ödenir.

Örneğin sekiz saatlik bir çalışma süresinde, işçinin kendisini yeniden üretmesi için dört saatlik bir çalışmanın yeteceği varsayılırsa, geri kalan çalışma “artıemek”, üretilen değer ise “artıdeğer”dir. Marx, kapitalistin kâr etmek amacıyla bu artıdeğere el koyarak emekçiyi sömürdüğünü ileri sürer. Marx’a göre, kölelerin zorla çalıştırılmak suretiyle verdikleri “artıemek”, ortaçağ feodalizminde serilerin mahsulünden ayni olarak alınan “artıürün” ve kapitalistin parasal kârının kaynağında yatan “artıdeğer”, . tarihte görülen üç büyük sömürü biçimini meydana getirir.

Advertisement


Leave A Reply