Aşağı Yukarı Anlamı, İle İlgili Cümleler, Yaklaşık İle Cümle Örnekleri

0
Advertisement

Aşağı Yukarı deyimi ne anlama gelir? Aşağı Yukarı deyimi nasıl kullanılır? Deyimin cümle içinde kullanımı, cümle örnekleri.

Aşağı Yukarı Deyimi

Aşağı Yukarı

Yaklaşık olarak.

 • *** Aşağı yukarı altı ayda bu proje biter.
 • *** Adamın yanında aşağı yukarı altı yaşında bir kız çocuğu vardı.
 • *** Eve geldiğimde saat aşağı yukarı sekizdi.
 • *** Yeni yazıldığım okulda evden aşağı yukarı üç kilometre uzakta.
 • *** O işten alacağın maaş aşağı yukarı asgari ücret kadar olacaktır.
 • *** Biz karavanla tatile çıkıyoruz; aşağı yukarı bir ayda geri döneriz.
 • *** Her gün aşağı yukarı otuz sayfa kitap okuyor.
 • *** Sınıf çok kalabalık değildi; aşağı yukarı yirmi kişi vardı.
 • *** Nişanlandılar; aşağı yukarı iki yılda evlenmeyi düşünüyorlar.
 • *** Sattığı evin parası ona aşağı yukarı iki yıl yeter.
 • *** Madenden silindir biçiminde bir gövdesi, bunun içinde de aşağı-yukarı hareket edebilen ortası delik bir pistonu vardır.
 • *** Karanfil ikiçeneklilerden, karanfil bitkisinin birçok türlerini içinde toplayan, 80 takımı, aşağı yukarı 2.000 türü olan bir bitki familyasıdır.
 • *** Afganistan – Pakistan sınırı üzerinde yükselen, aşağı-yukarı 278 km. uzunlukta bir dağ sırasıdır.
 • *** Çünkü radyo programını dinlemek için, frekansı aşağı yukarı kayan vericiyi yakalayıp peşinden gitmek üzere alıcının akort düğmesini çevirmek gerekir.
 • *** Aşağı yukarı yarım kiloluk paketler halinde malımızı piyasada satmaya başlayacağız.
 • *** Maçın sonucu ile ilgili olarak aşağı yukarı bir tahminde bulunabilirim ama asla kumar, bahis oynamam.
 • *** Mısır ve Sudan pamuğunun ince lifleri aşağı yukarı 38 mm uzunluğundadır.

Yaklaşık İle İlgili Cümleler

 1. *** Yaklaşık 1860’ta şehir bugünkü adını aldı.
 2. *** Doksan yedi komedyasından yaklaşık 60’ının bazı parçaları ya da Latince uyarlamaları günümüze ulaşmıştır.
 3. *** 500’ü aşkın türden yaklaşık 2 bin örneğin barındığı Philadelphia Hayvanat Bahçesi, geniş kapsamlı kedigiller ve su kuşları varlığıyla tanınır.
 4. *** Bunun arkasındaki bir eyvan yaklaşık 18 m x 26 m ölçülerindeki avluya açılır.
 5. *** Yaklaşık 1452’ye değin İskoçya’nın başkenti konumunda olan kent bu nedenle sık sık hem krallık ailesinin oturduğu yer, hem de yönetsel merkez olmuştur.
 6. *** Önemli tarihi eserlerin başında yaklaşık 1440’ta inşa edilen St. John the Baptist Kilisesi gelir.
 7. *** 6,5 milyon kilometrekarelik kalkan ile 5,2 milyon kilometrekarelik dağlık arazi kıtanın yaklaşık yarısını yerleşim dışı bırakır.
 8. *** 20. yüzyılın ilk çeyreğinde ülke dünya yıllık petrol üretiminin yaklaşık dörtte birini gerçekleştiriyordu.
 9. *** İran’ın batısındaki Kuzistan ve Çehar Mahalli Bahtiyari bölgelerindeki ova ve dağlarda, kabaca 65.000 km2’lik bir alanda yaşayan Bahtiyarilerin nüfusu yaklaşık 880 bindir.
 10. *** Yaklaşık 600 km uzunluğundadır ve kesintili olarak akar.
 11. *** Yaklaşık 1459’da ölen Muzaffer Şah’tan sonra tahta çıkan Mansur Şah, Alaeddin Şah ve Mahmud Şah, konumlarını onun akrabası olmalarına borçluydular.
 12. *** Balon çerçeve, ahşap karkas yapılarda (yaklaşık 60 cm aralıklı) düşey taşıyıcılara yatay ahşap öğelerin çivilenmesiyle uygulanan iskelet sistemidir.
 13. *** Körfez sularını bir at nalı gibi kuşatan metropoliten alan kuzeyde yaklaşık 80 km’lik bir şerit biçiminde batıya doğru uzanarak Zelenogorsk’u içine alır.
 14. *** Ülkeye en büyük döviz girdisini sağlar ve gelirleri ulusal bütçenin yaklaşık dörtte üçünü oluşturur.
 15. *** Ocak 1905’te kentte başlayan greve yaklaşık 150 bin işçi katıldı.
 16. *** Denizden yaklaşık 5,6 km uzaktadır.
 17. *** Caesar’ın yaklaşık 22 bin, Pompeius’unsa 45 bin kadar askeri vardı.
 18. *** Buna karşılık Dağlık Karabağ’da nüfusun yaklaşık yüzde 75’ini Ermeniler oluşturur.
 19. *** Sanayinin gerek duyduğu elektrik enerjisinin yaklaşık yüzde 90’ı termik santrallardan karşılanır.
 20. *** Hızı yaklaşık günde 17 km olan Baffin Adası Akıntısı, Kanada’nın kutup takımadaları arasındaki kanallardan geçerek Kuzey Buz Denizinden gelen akıntı ile Batı Grönland Akıntısının bir karışımıdır.
 21. *** Yukarı Ren Vadisi, yıllık 9° -10 ° C’lik bir ortalamayla en sıcak, Alp bölgesi ise, yaklaşık 4,5°C -27°C’lik bir ortalamayla barınmaya en elverişsiz bölgedir.
 22. *** 3-6 yaş grubundaki çocukların yaklaşık üçte ikisi, kilise ve benzeri örgütlerden destek gören anaokullarına kayıtlıdır.
 23. *** Gine’deki Fouta Djallon dağ kütlesinden doğar; yaklaşık 320 km boyunca genellikle kuzeydoğu yönünde akar.
 24. *** Yaklaşık 650 km uzunluğunda olan Bafing, ulaşıma elverişli değildir.
 25. *** İlçe nüfusunun yaklaşık yüzde 43’ünün yaşadığı Bafra kenti, Samsun’dan sonra ilin en gelişmiş kentidir.


Leave A Reply