Asır İle İlgili Cümleler, Asır Gerçek ve Mecaz Anlamı ile

0
Advertisement

Asır ile ilgili cümleler. Asır kelimesi içeren “Asır” kelimesinin kullanılmış olduğu örnek Türkçe cümlelerin yer aldığı sayfamız.

Asır İle İlgili Cümleler

Asır Kelimesiyle Gerçek, Mecaz ve Yan Anlamların Kullanıldığı Cümleler
 1. *** Asırlık çınar ağacı dikkatsizlik sonucu yanarak kül oldu.
 2. *** Bir asır 100 yıllık zaman dilimine verilen addır.
 3. *** Sen yanımdan ayrılalı neredeyse bir asır geçmiş gibi hissediyorum.
 4. *** Osmanlı Devleti yedi asır boyunca bu topraklarda hüküm sürmüştür.
 5. *** Bir dönem gençler arasında vampir olup asırlarca genç yaşama merakı yayıldı.
 6. *** Bu nine neredeyse bir asırlık ama hala kendi işini kendi görüyor.
 7. *** Bu sözlerim belki de asırlar sonra anlaşılacak ve değerlendirilecek.
 8. *** Ben doğduktan tam bir asır önce aynı gün, Albert Einstein doğmuş.
 9. *** 21’inci asır, bilgi çağının ve bu çağa ayak uyduran, bilgiye sahip olan toplumların asrı olmuş ve olmaya devam edecektir.
 10. *** İnsanlar asırlar boyunca evreni merak etmiş, teleskoplarla yıldızları incelemişlerdir.
 11. *** İzmir’de Yeni Asır ismindeki o güzel gazetenin eski halini çok özlüyorum.
 12. *** Seni o kadar çok özledim ki sanırsın asırlardır yanımda yoksun.
 13. *** Atatürk‘ün fikirleri asırlar boyunca yaşayacak ama ona hakaret eden güruh daha hayatta iken unutulacak ya da hiç de iyi anılmayacak.
 14. *** Tasavvufi düşünce Hicri XII ve XIII. asır tasavvufun düşüncenin kurumsal bir yapı kazanıp öğretildiği ve uygulama alanına geçildiği dönemdir.
 15. *** Yaklaşık bir asır önce ortaya atılan bu görüş, biyolojide, “Panspermia Hipotezi” olarak bilinmektedir.
 16. *** Ne kötüdür ona an kadar yakın, bir asır kadar uzak olması!
 17. *** Üç asır boyunca Türk hakimiyetinde kalan Kıbrıs sonrasında elden çıkmıştır.
 18. *** Klasik Türk edebiyatı, bu asırda İran etkisinden kurtulmakla birlikte herhangi bir atılım yapamadı.
 19. *** Fransızca bir asır kadar önce bir dünya dili iken şu anda tahtını İngilizce’ye kaptırmış olsa dahi Fransızca’nın dünya üzerinde sıklıkla konuşulan bir dil olduğunu kabul etmek gerekir.
 20. *** Bundan yarım asır evvelki Türk toplumunun temelindeki dostluk, hala devam ediyor mu acaba?
 21. *** Trigonometri alanındaki bazı bulgularına batılı matematikçiler ondan ancak iki asır sonra ulaşabilmiştir.
 22. *** Ondan ayrılalı asırlar geçmiş gibi hissediyorum ama sadece iki saat geçti.


Leave A Reply