Assam Nerededir? Hindistan Assam Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Assam nerededir;? Hindistan Assam eyaletinin coğrafi konumu, özellikleri ve tarihçesi nedir, hakkında bilgi.

Assam

Assam; Hindistan Cumhuriyeti’ni oluşturan eyaletlerden biridir. Ülkenin kuzeydoğusunda yer alır; Bhutan Krallığı ile Arunaçhal Pradesh birlik toprağı Assam’ı kuzey ve kuzeydoğudan çevirir. Doğusunda Nagaland ve Manipur eyaletleri, güneyde Mizoram birlik toprağı ile Tripura eyaleti, batısında ise Bangladeş ile Meghalaya ve Batı Bengal eyaletleri bulunur. Himalayalar’ın Batı Bengal’deki etekleri boyuncu uzanan dar bir boğaz, Assam’ı kuzeybatıdan Hindistan’a bağlar.

Eski çağlarda Kamarupa olarak bilinen bölgeyi, İÖ 1. binyılda Narakasura ve oğlu Bhagadatta gibi ünlü krallar yönetti. Assam’da pek çok hanedan egemen olduysa da 13. yüzyılda Birmanya’dan Ahomlar gelinceye değin sağlam ve düzenli bir yönetim kurulamadı. Ahomların gücü ve zenginliği, Kral Rudra Singh (hd 1696-1714) yönetiminde en yüksek düzeye ulaştı. İç çekişmeler sonucunda 1817’de Birmanyalıların Assam’a girmesinin ardından yoksulluk ve yıkım geldi. Sonunda Birmanyalıları bölgeden atan İngilizler, burayı 1826’da İngiliz Hindistanı’na kattılar. 1842’ye gelindiğinde tüm Assam Vadisi İngiliz egemenliğine girmişti. 1947’de Hindistan bağımsızlığını kazandıktan sonra Assam’ın bir bölümünün Pakistan’a verilmesi ve Naga Tepeleri bölgesi ile Mizoram birlik toprağı birleştirilerek yeni bir eyalet oluşturulması sonucunda Assam toprakları küçüldü. Başkenti, 1972’de Şillong’dan Gohati’nin banliyösü olan Dispur’a, 1984’te de gene Gohati yakınlarındaki Pragcyotishapura’ya taşındı.

Kuzey Çaçhar Tepeleri ve Karbi Anglong illeri dışında Assam, genellikle ovalardan ve akarsu vadilerinden oluşur. Üç önemli coğrafi bölgeye ayrılır. Kuzeyde Brahmaputra Vadisi, güneyde Barak Ovası ve ikisinin arasındaki dağlık kesim Brahmaputra Vadisi, Assam’daki başlıca yüzey oluşumudur. Burada ortalama sıcaklık ocak ayında (sisli ve az yağmurlu geçen kuzeydoğu musonu sırasında) 16°C’dir. Assam’ın en sıcak ayı olan ağustosta, ortalama sıcaklık 29°C dolayındadır. Depremler sık görülür. Bölgenin tarihindeki en şiddetli depremlerden biri 1950’de olmuş ve yol açtığı toprak kayması ve taşkınlar büyük can ve mal kaybıyla sonuçlanmıştır.

Çoğunluğu Hint-İran ve Moğol kökenli olan Assam halkının yaklaşık üçte ikisi Hindu, dörtte biri Müslümandır. Moğol kökenlilerin çoğu Tibet-Birman lehçelerini konuşur. Bengal kökenli Hindular da uzun süredir burada yaşamaktad/r. Yakın tarihlerde Bangladeş’ten göçmenler gelmiştir. 1960’lardan günümüze değin Assam çeşitli azınlık gruplarının gösteri ve şiddet olaylarına sahne olmuştur.

Advertisement

Assam’da ekonominin temeli tarımdır. Nüfusun yaklaşık yüzde 56’sı çiftçilikle, yüzde 10’u da tarımla ilgili işlerle uğraşır. Ekili alanların yaklaşık yüzde 70’inde pirinç yetiştirilir. Öteki önemli ürünler olan çay ve jüt, Assam’da gelirin büyük bölümünü oluşturur. Ayrıca yağlı tohumlar, bezelye, baklagiller, kolza ve şekerkamışı ekilen Assam’da portakal, ananas ve muz da yetiştirilir.

Assam’ın yukarı kesiminde petrol ve kömür bulunur. Doğal gaz, kireçtaşı, ateş kili ve feldispat öteki yeraltı kaynaklarıdır. Ülkenin toplam petrol ve doğal gaz üretiminin yaklaşık yarısını Assam eyaleti sağlar. Bununla birlikte, çay ve petrole dayalı olanlar dışında, önemli sanayi tesisleri sayıca azdır. Eyaletin sanayi alanındaki başlıca sorunları, sermaye yokluğu, ülkenin öbür bölgelerinden kopuk oluşu ve ulaşım sisteminin yetersizliğidir. Sanayi tesisleri arasında, Namrup’taki gübre fabrikası, Silghat’ taki jüt, Dergaon’daki şeker, Cogighopa’ daki kâğıt, Cagiroad’daki ipek dokuma ve Bokacan’daki çimento farbrikaları sayılabilir. Eyaletin orman kaynaklan, kibrit ve kontrplak fabrikalarının yanı sıra çok sayıdaki bıçkıhanede değerlendirilir. Altı tane havaalanı ile kara, deniz ve demiryolu ulaşım olanaklarına karşın, eyaletin taşımacılık gereksinimi yeterince karşılanamamaktadır.

Assam’da toplumsal yaşam, din ve kültür merkezlerinin etkinlikleriyle iç içedir. Önemli toplumsal törenler, yılda üç kez kutlanan ve köylülerin mevsim dönümlerinde düzenlediği kır eğlencelerinden doğmuş Bihu şenlikleridir. Nisan ortasında yapılan ve yeni yılın kutlandığı Bohag Bihu, bu şenliklerin en önemlisidir. Şubat ortasındaki Magu Bihu törenleri sırasında hasat şölenleri düzenlenir, şenlik ateşleri yakılır. Ekim ortasında kutlanan Kati Bihu ise “Yoksullar Şenliği” olarak anılır; çünkü yılın bu zamanında yoksulların evlerindeki tahıl tükenmiş ve gelecek haşata değin yiyeceksiz kalınmıştır.

Kültür yaşamının, özellikle Assam kadınlarını ilgilendiren bir yönü de, çiçek ve başka desenlerle bezenmiş saf ipek ve pamuklu kumaş dokumacılığıdır. Kastı, inancı, toplumsal statüsü ne olursa olsun her Assam evinde en az bir el tezgâhı bulunur ve her kadının dokuma sanatını bilmesi beklenir. Gohati, Corhat ve Dibrugar’da üniversite bulunur.


Leave A Reply