Asurbanipal (Sardanapal) Kimdir? Asur Devletinin Son Hükümdarı

0
Advertisement

Asur Devletinin son hükümdarı olan Asurbanipal ya da bir başka bilinen ismi ile Sardanapal kimdir? Dönemi ve hayatı hakkında bilinenler.

Asurbanipal

Birinci Asur Devleti’nin son hükümdarıdır. Asıl adı Asurbanipal’dır. Eski Yunanlılar ona «Sardanapalos» demişler, sonraki tarihlere de «Sardanapal» diye geçmiştir.

Sardanapal’ın hayatı hakkında bilinenler, tarihî gerçeklerden çok, masallara, söylentilere dayanır. Semiramis’in soyundan geldiği, M.Ö. VII. yüzyılda tahta çıktığı sanılıyor.

Sardanapal zevke, eğlenceye son derece düşkün, hattâ kadınca zevkleri olan bir adamdı. Hayatının büyük bir kısmını eğlence içinde geçirmişti. Asurlular bu durum karşısında iki kere başkaldırmışlarsa da Sardanapal bunları geniş ölçüde kan dökerek bastırmıştı. Üçüncü isyanda karşısında 400.000 kişilik bir kuvvet toplandığını görünce başkenti Ninova’nın kapılarını kapattı. Böylece, iki yıl boyunca kuşatmaya dayandı. Günün birinde Dicle’nin taşması sonucunda sûrların bir kısmı yıkılınca, açılan gedikten içeriye giren Asurlular şehri ele geçirdiler, sarayı ateşe verdiler. Sardanapal, haremağaları ile yanarak öldü.


Kaynak – 2

Asurbanipal; Asur kralıdır. (İÖ 668-627) Asarhaddon’un (İÖ 680-669) oğludur. Babasının ölümü üzerine ayaklanan Mısır üzerine bir öç seferi düzenledi. Memphis ve Teb’i geri aldı (664).Kardeşi Şamaşşumukin’in egemen olduğu Babil’i de kendi ülkesine kattı (639). Bu tarihten sonra ona ilişkin yazılı kaynaklar son derece azdır. Saldırgan Kimmer boylarının Asur’u yıkıma uğratmaları bu sonucu doğurmuştur. Asurbanipal’i tarihe geçiren en önemli nokta, Koyuncuk’ta kurdurduğu ünlü kitaplıktır. Çiviyazısını bilmemekle övünen bu kral, kitaplığıyla eşsiz bilgileri içeren çok değerli bir hazine bırakmıştır.

Advertisement

Asurbanipal Kütüphanesi Resimleri:

Asurbanipal Kütüphanesi

Asurbanipal Sembol Listesi

Asurbanipal Sembol Listesi

Asurbanipal döneminde Asurluların ihtişamı sadece askeri gücünde değil, aynı zamanda kültür ve sanatında da kendini gösteriyordu. Asurbanipal , materyalleri sistematik olarak toplayan ve organize eden ilk kütüphane olan Ninova Kütüphanesi’ni yarattı . Ninova’da o dönemde çivi yazısı ile yazılmış tüm yayınlar toplandı. Aynı zamanda E.mes.lam tapınağının restore edilmesinden ve Ezida tapınağında yeniden inşa ve genişletme çalışmalarından sorumluydu.

Ninova kütüphanesindeki bazı tabletler , Gılgamış şiiri’nin Sümer ve Akad dillerindeki en eksiksiz versiyonlarını muhafaza etmektedir. Diğerleri Sümerce-Akadca sözlükler olarak kullanılırken, bazıları astronomi ve astroloji metinleri içeriyordu.

Asurbanipal, bugün esas olarak kültürel çabalarıyla hatırlanıyor. Sanat ve edebiyat eserlerinin hamisi olarak Asurbanipal, Mezopotamya‘nın eski edebi kültürüyle derinden ilgileniyordu. Uzun hükümdarlığı boyunca Asurbanipal, Nineveh kütüphanesini inşa etmek için emrindeki büyük kaynakları kullandı. Doruk noktasında belki de 100.000’den fazla metin içeren Asurbanipal Kütüphanesi, İskenderiye Kütüphanesi‘nin inşasına kadar aşılamadı .birkaç yüzyıl sonra. Kütüphaneden günümüze ulaşan 30.000’den fazla çivi yazılı metin, eski Mezopotamya’nın dili, dini, edebiyatı ve bilimi hakkında çok önemli bir kaynaktır. Asurbanipal’in hükümdarlığı döneminde üretilen sanat eserleri, tarzları ve motifleri açısından yenilikçiydi ve aksi takdirde önceki krallar döneminde üretilen sanatın çoğunda bulunmayan “destansı bir kaliteye” sahip oldukları düşünülüyor.

Advertisement


Leave A Reply