Atatürk İlkelerinin Amaçları ve Özellikleri

0
Advertisement

Atatürk ilkelerinin amaçları nelerdir? Atatürk ilkelerinin ortak özellikleri nelerdir, açıklaması ve hakkında yazı.

Atatürk ilkelerinin amacı, Türk toplumunu, aklın ve bilimin öncülüğünde çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkarmak, bağımsız, onurlu ve mutlu bir hayat sürdürmesini sağlamaktır. Atatürk, ülkemizin çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkabilmesi için, Türk milletini, en geniş varlık, araç ve kaynaklarına kavuşturmak gerektiğini belirterek hem ekonomik kalkınmayı hem de milli kültürümüzün geliştirilmesini esas almıştır.

Atatürk İlkeleri Nelerdir?

Atatürk İlkelerinin Amaçları Şunlardır;

* Egemenliğin millete ait olmasını sağlamak

* Sorunlara aklın ve bilimin önderliğinde çözüm bulacak bir toplum oluşturmak

Advertisement

* Türkiye Cumhuriyetinin, milletlerarası ilişkilerde bağımsız ve saygın bir devlet olmasını sağlamak

* Türk milletinin mutluluğunu, huzurunu, refahını sağlayarak onu çağdaş milletler seviyesine çıkarmak

Atatürk, Türk milletinin mutluluğunu ve refahını düşündüğü kadar, diğer milletlerin de mutluluğu ve refahını düşünür. İnsanlığın ancak aklın ve bilimin egemen olduğu, özgür ve demokratik ortamda, eşitliği ve bağımsız yapıyı koruyabileceğine inanır.

Atatürk İlkelerinin Ortak Özellikleri:

Atatürkçülüğü oluşturan Atatürk ilkelerinin ortak özellikleri şöyle sıralanabilir:

Advertisement

* Atatürk ilkeleri, tamamen Türk toplumunun ihtiyaçlarından doğmuştur. Bu nedenle kabul edilmelerinde hiçbir dış baskı, zorlama ve taklitçilik yoktur.

* Atatürk ilkeleri, Atatürk tarafından hem söz hem de uygulama ile belirlenmiştir.

* Atatürk ilkeleri, yurt, millet, milli kültür esaslarını içermektedir.

* Atatürk ilkeleri akla ve mantığa uygundur. Aşırı ve pürüzlü yanları yoktur. Çağdaş hayatın gereklerine ve Türk milletinin özelliklerine göre belirlenmiştir. Akıl ve bilim yoluyla konulan uygulamalardır.

Advertisement

* Atatürk ilkeleri daha önce açıklandığı ve örneklendiği gibi anlam ve amaçları bakımından bir bütünlük oluşturur ve birbirini tamamlar. Bu bakımdan onları ayrı değerlendirmek yanlıştır.

* Atatürk ilkelerinin uygarlık ve insanlık anlayışına ters düşen hiçbir düşünceyle bağlantısı ve yakınlığı yoktur.

* Atatürk ilkeleri, Atatürkçü düşünce sistemini kurmak ve uygulamak amacı ile doğrudan ilgilidir. Çünkü Atatürk ilkeleri, Atatürkçü düşünce sisteminin temelidir.

* Türk inkılabı Atatürk ilkeleri ile süreklilik kazanmıştır.

Advertisement

* Atatürk ilkeleri, Türkiye Cumhuriyeti’nin siyasal, toplumsal, kültürel ve ekonomik yaşamını geliştirmeye yöneliktir.

* Atatürk ilkeleri, Kurtuluş Savaşı’nın ilk günlerinden itibaren ortaya çıkmaya başlamıştır.

* Atatürk ilkeleri ileriye yöneliktir ve çağdaşlaşmayı hedef almıştır.

* Atatürk ilkeleri, geri kalmış ülkeler için bir model oluşturmaktadır.

Advertisement

Leave A Reply