Atatürk’ün Din ve Laiklik Hakkındaki Sözleri

0

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çeşitli dönemlerde Din ve Laiklik konusu ile ilgili söylemiş olduğu sözlerden seçmeler. Atatürk’ün sözleri.

Kemal Atatürk

Advertisement

DİN VE LAİKLİK

• Din vardır ve gereklidir. Temeli çok sağlam bir dinimiz var. Malzemesi iyi; ama bina, yüzyıllardır bakımsız kalmış. ‘

• Din, bir vicdan sorunudur. Herkes vicdanının emrine uymakta özgürdür. Biz dine saygı gösteririz.

• Büyük dinimiz, çalışmayanın insanlıkla ilgisi olmadığını bildiriyor.

Advertisement

• Devletin belli bir dini olamaz. Çünkü bir devletin içinde çeşitli dinlere bağlı insanlar vardır.

• Türkiye devleti şeyhler, dervişler memleketi olamaz, ölülerden yardım ummak, uygar bir toplum için lekedir.

• Laiklik, yalnız din ve dünya işlerinin birbirinden ayrılması demek değildir. Tüm yurttaşların vicdan, ibadet ve din özgürlüğü de demektir.

• Kimsenin düşüncesine ve vicdanına egemen olunamaz.


Leave A Reply