Amerika Kıtasına İsmini Vermiş İtalyan Denizci, Amerigo Vespucci Kimdir?

19
Advertisement

Amerigo Vespucci Kimdir? Amerigo Vespucci Hayatı, biyografisi, Amerigo Vespucci hakkında bilgi. Amerika kıtasına ismi nasıl verilmiştir?

Amerigo Vespucci

AMERİGO VESPUCCİ (1451-1512)

Amerika kıtasına adı verilen İtalyan denizcisidir. Floransa’da doğdu. Bir rahip olan amcası tarafından yetiştirildi. Amerigo astronomiye karşı büyük bir ilgi duyuyor, çalışmalarını hep bu ilim üzerine yöneltiyordu. Ancak hayata ticaretle atıldı, 1492’de İspanya’ya gitti. 0rada bir müddet tücarlık etti.

1495’te denizaşırı uzun seyahatler yapan bir firma ile temasa geçti ve kendisi de bu seyahatlere katıldı. Vespucci’nin 1499’da Aionso de Ojeda’nın yaptığı batı seferine katıldığı bilinmektedir. Ancak, Amerika’ya yaklaştıkları zaman Ojeda’dan ayrılmış, kendisi tek başına Amazon nehri ağzını keşfederek bu bölgede aylarca kalmıştır.

İspanya adına yaptığı bu seyahatten 1500 yılında dönen Vespucci 1501’de Portekizlilerin hizmetine girerek Güney Amerika kıyılarını keşfetmek üzere yeni bir keşif seyahatine çıktı. Kıyı boyunca binlerce kilometre seyahat etti. Vespucci’nin önemi, keşiflerinden çok ilmi çalışmalarındadır. İyi bir astronom olan denizci, aşağı yukarı tam meridyen derecelerini tespit etmişti. Aynı zamanda Ekvator üzerinde dünyanın çemberini de hesaplamıştır. Onun verdiği ölçü gerçek ölçüden ancak 80 km. kadar kısa gelmektedir.

Amerigo Vespucci, Güney Amerika’yı Kristof Kolomb‘un zannettiği gibi Asya’nın bir kısmı olarak değil, yeni bir kıta olarak kabul etmişti.

Advertisement

1507 Alman profesörü Waldseemüller «Cosmographiae Introductio» adlı eserinde: «Dünyanın dördüncü bir kısmı Amerigo Vespucci tarafından keşfedilmiş bulunuyor, o halde buraya kaşifi Amerigo’dan ötürü «America» denmesine kimsenin itiraz edeceğini sanmam» diyordu. Waldseemüller‘in bu teklifi yeni kıtanın adının Amerika olmasını sağladı.

1502’de İspanya’ya dönen Amerigo Vespucci 1508 den ölünceye kadar İspanya baş kaptanı olarak kaldı.

Kaynak 2 – Amerigo Vespucci

Amerigo Vespucci, İtalyan gezgini (Floransa 1454-Sevilla 1512). Floransalı soylu bir noterin oğludur.

Amerigo Vespucci

Coğrafya ve kozmografyaya küçük yaşta duyduğu ilgiyi amcası Giorgio Antonio’nun yanında öğrendikleriyle geliştirdi, daha sonra Mediciler’den birinin İspanya’daki işlerini görmekle görevlendirildi. Bu arada Kristaf Kolomb’un bilmeden Asya’ya batıdan ulaşılan bir yol açtığı savı Avrupa’da heyecan yaratmıştı; bununla birlikte, Hindistan’ın zenginliklerini bulmadaki başarısızlık haklı kuşkuların doğmasına neden olduğu gibi bu bilinmeyen yerde nerelerin İspanya’nın, hangi toprakların Portekiz’in sınırları içinde kaldığı sorusunun beslediği bir huzursuz ortam da vardı. Bilirkişi olarak her şeyi yerinde görüp anlamak, sorunlara kesin bir çözüm getirmek üzere görevlendirildi ve dört gemiden oluşan bir araştırma ekibinin başında denize açıldı.

Seyahatleri

Patronu Medici’ye yazdığı mektuplarda (1500-1502) ilki İspanya (1499-1500), ikincisi de Portekiz adına olmak üzere (1501 -1502) bugün Güney Amerika diye anılan kara parçasının kıyıları boyunca gerçekleştirdiği iki yolculuğu anlatır ve iki keşif gezisi sırasında bir kıta olduğu kanısını edindikleri toprakların kuzey ile doğu kıyılan yönünde 6.000 mil yol aldıklarını açıklar. Oysa, Florentinalı bir arkadaşına yazdığı ve Soderini’ye Mektup (1504) diye bilinen yazısında ilki 1497’de ve dördüncüsü de 1503’te olmak üzere dört deniz yolculuğu yaptığını belirtir. Mektuplarının Mundus Novus (Yeni Dünya) 1504, adı altında yayımlanan Latince çevirisinde ise 50° güney enleme kadar izlediği toprakların Asya’nın bir parçası olamayacağını, çünkü güneye çok fazla sarktığım, dolayısıyla bunun bilinmeyen yeni bir kıta olduğunu ileri sürer. 1507’de Lorraine’li bir coğrafyacı olan Martin Waldseemüller yeni kıtanın (bugünkü Güney Amerika) yerini belirleyen bir harita yayımladı ve bulucusunun adından yakıştırma olarak Amerika denmesini önerdi, bunu herkes benimsedi. Kıtanın önce güneyine sonra da kuzeyine Amerika denildi, “Yeni Dünya” artık bu adla anılageldi. Amerika topraklarının Asya’nın bir parçası olmayıp doğrudan bağımsız bir kıta olduğunu ilk kez kanıtlamakla coğrafya alanında devrim yaratan kişilerden biri olarak bilinir.

Advertisement


19 yorum

Leave A Reply