Atom ve Moleküller Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Atom nedir, molekül nedir? Atomun özellikleri nelerdir? Atomun yapısı, molekülün oluşumu ve yapısı nasıldır, atom ve molekül ile ilgili bilgi.

Atom ve Moleküller

ATOM VE MOLEKÜLLER

Atomlar, bitkilerden hayvanlara, gezegenlerden yıldızlara, etrafımızdaki her şeyin temel yapı taşlarıdır. Molekül iki ya da daha fazla atomun bir araya gelmesidir.

Evrendeki her madde atomlardan oluşmuştur. Atom bir maddenin en küçük parçasıdır, öyle ki; tek başına var olabilir. Atomun çapı metrenin on milyarda birinden daha azdır. Bu cümlenin sonunda yer alan nokta bile milyarlarca atom içermektedir.

BOŞ YER

Çoğu atomun içi boştur ancak; merkezinde küçük . bir çekirdek vardır. Eğer bir atomu futbol sahası büyüklüğünde varsayarsak, çekirdek karabiber tanesinden daha büyük olmayacaktır.

ÇEKİRDEK

Çekirdek atomun en yoğun bölümüdür. Genel olarak; eşit miktarlarda, proton ve nötron adı verilen, küçük parçacıklar (alt atom) içerir. Elektronlar en hafif alt atom parçacıklarıdır, farklı yönlerde ve ışık hızında, çekirdeğin etrafında gezinip dururlar.

Advertisement

* Kristal atomları belirli kalıplar içinde sıralandığından, kristaller düzenli şekiller oluşturur.

* Kurşun kalem ucu yumuşaktır, çünkü; atomları, kolayca, birbirlerinin üzerinden kayarlar.

* Elmaslar çok serttir, çünkü; atomları sağlam bir yapı oluşturur.

* Yaşamın temeli olan DNA, birbirine dolanmış moleküllerden oluşmuştur.

BAĞ KURULMASI

Bazı maddeler moleküllerden oluşmuştur. Aynı cins atomdan oluşan moleküle element denir. Bir molekül oluşturabilmek için farklı cins atomlar bir araya geliyor ise bileşik oluşturacaklardır. Bir su molekülü, bir oksijen atomu ile iki hidrojen atomunun birleşimidir.

Bir polimer büyük moleküllerin (binlerce ufak molekülün bir araya gelerek uzun bir zincir meydana getirmesi) birleşimden oluşur. Kauçuk ve plastik birer polimerdir.[/caption]

Advertisement

KATI, SIVI VE GAZLAR

Su bir sıvıdır ve molekülleri hareketlidir. Tahta gibi bir katının molekülleri ise belirli bir düzende birbirlerine sabitlenmişlerdir. Gaz molekülleri ise rasgele gezinerek, mümkün olabilen her yeri doldururlar.

BİR ATOMUN İÇİ

Atom çekirdeği proton ve nötron adı verilen parçacıklardan oluşur (hidrojen bir istisnadır, çünkü; nötron bulundurmaz). Elektron adı verilen diğer parçacıklar çekirdeğin etrafında, saniyenin milyonda birinde milyarlarca dönüş yaparak, rastgele uçuşurlar.

•Atom kelimesi, Yunanca “bölünemez” anlamına gelen “atomos” kelimesinden gelmektedir.

•Gözle görülebilen ufak bir toz taneciğinde milyarlarca atom bulunmaktadır.

•En hafif atom hidrojendir. Doğal olarak oluşan en ağır atom uranyumdur. Uranyumun kütlesi, hidrojen kütlesinin 238 katıdır.


Leave A Reply