Avrupa İle İlgili Cümleler

0
Advertisement

Avrupa ile ilgili cümleler. Avrupa kelimesi içeren “Avrupa” kelimesinin kullanılmış olduğu örnek Türkçe cümlelerin yer aldığı sayfamız.

Avrupa İle İlgili Cümleler

 1. *** Avrupa seyahatim istediğim gibi geçmedi oralar çok soğuktu.
 2. *** Avrupai bir havası olan ilk yerleşim yerimiz işte tam da burası idi.
 3. *** Avrupa insanı ile Anadolu insanı arasında farklar olmakla birlikte insan yine de insandır.
 4. *** Nil-Sahra öbeğinden bir dil konuşan Dinkaların oturduğu bölgeye 1850’lerde fildişi arayan Avrupalı ve Mısırlı tüccarlar girmeye başladı.
 5. *** 1950’de başlatılan uluslararası yarışmalarda bugüne değin Avrupalı yarışmacılar üstünlük sağladılar.
 6. *** Balkanlar’daki dinsel gruplaşmalar, giderek ulusal gruplaşmalara dönüştü; Avrupa devletleri de bu azınlıkları Osmanlı Devleti’ne yönelik politikalarında birer araç olarak kullanmayı başardı.
 7. *** 19. yüzyılda, Avrupa soylularının ve sosyetenin gözde bir tatil merkezi oldu.
 8. *** Tuna, eyaleti ikiye ayıran ve Avrupa su çizgisinin güneyine düşen ana su toplama havzasıdır.
 9. *** Avrupa kupalarında Gaatasaray’ın kupa alması tamamen bir tesadüftür.
 10. *** Avrupa’nın batısı Romalılarca ele geçirilmeden önce, Ren Irmağının yukan vadisi, kara Avrupa’sının ana ticaret arterlerinden biriydi.
 11. *** Bu sanatın Avrupa’dan gelen 16. yüzyıl tığ dantel işleme tekniklerinin Guarani gelenekleriyle birleştirilmesi sonucunda ortaya çıktığı sanılır.
 12. *** Ortaçağ ve Rönesans’ta da Avrupa’da çok yaygındı.
 13. *** 18. yüzyılda ve 19. yüzyıl başlarında Avrupa dramatik dansına egemen olan topluluğun sanatçıları klasik balenin temel tekniklerini geliştirdiler.
 14. *** Böylece Avrupa’nın en büyük bankası oluştu.
 15. *** İsviçre’li bilim adamları Avrupa kıtasının oluşumunu incelemişler ve enteresan sonuçlara ulaşmışlardır.
 16. *** Yaklaşık 1170’te kurulan ve Avrupa’nın en eski üniversitelerinden biri olan Paris Üniversitesi’nin yerini almışlardır.


Leave A Reply