Avvakum Petroviç Kimdir?

0
Advertisement

Avvakum Petroviç kimdir? Çağdaş Rus Edebiyatının öncülerinden birisi kabul edilen tutucu bir rahip olan Avvakum Petroviç hayatı ve eserleri hakkında bilgi.

Avvakum PetroviçAvvakum Petroviç (d. 1620/1621, Grigorovo – ö. 14 Nisan 1682, Pustozersk, Rusya), Kadim Müminler adlı tutucu ruhban grubunun önderi başpapaz, çağdaş Rus edebiyatının öncülerinden biri. Tümüyle Rusya’ya özgü öğeler içeren “kadim ayin usulü“nü savunmak amacıyla Rus Ortodoks Kilisesi’nden ayrılan Kadim Müminler, bu kurumun tarihindeki en ciddi bunalımlardan birine yol açmıştır.

Avvakum Petroviç 1652’de Moskova’ya giderek Patrik Nikon’a karşı yürütülen mücadeleye katıldı. Nikon’un, tüm Ortodoksları birleştirmek amacıyla Rum Kilisesi’nin geleneklerini benimsetmeye yönelik reformları, muhaliflerine karşı izlediği acımasız ve baskıcı yöntemler yüzünden destek bulmuyordu. Nikon’un patrikliği döneminde Kadim Müminler kiliseden aforoz edilerek ağır baskılara uğradılar.

Avvakum Petroviç’de iki kez sürgüne gönderildikten sonra hapsedildi. Yapıtlarının çoğunu Pustozersk’te tutuklu bulunduğu sırada kaleme aldı. Bunların en önemlisi sayılan Jitiye (Yaşam), Rusçadaki ilk otobiyografi olmanın yanı sıra, canlı betimlemeleri, özgün ve renkli üslubuyla ilk dönem Rus edebiyatının en büyük yapıtlarından biri olarak da önem taşır. Kadim Müminleri yargılamak üzere 1682’de kurulan bir konsilin verdiği hükümle Avvakum Petroviç kazığa bağlanarak yakıldı.


Leave A Reply