Ayı Hakkında Genel Bilgiler

0
Advertisement

Doğada geniş bir alanda yer alan ayı ile ilgili olarak genel bilgilerin yer aldığı yazımız. Ayı nasıl yaşar ne gibi özellikleri vardır?

Ayı
Kışı ininde geçiren bir hayvan; AYI

Memelilerin etçiler şubesinin tabanlarına basarak yürüyenler takımından bir hayvandır. Pek iri, hantal görünüşlü, vücudu kalın tüylerle kaplıdır. Boynu kısa, kafası yuvarlak, ağzı uzun, gözleri ufaktır. Bacakları kalın ve kuvvetlidir, yürürken tabanı üzerine basar. Ayağının altı çıplaktır. Her ayağında beşer parmak vardır. Vücudunun bir yanındaki iki ayağını birden kaldırarak yürür. İsterse çok hızlı koşar.

Ayılar kışın iki aydan altı aya kadar inlerine çekilir, kış uykusuna yatarlar. Hattâ bütün yıl bol besin bulabildikleri sıcak iklimlerde de kışı inlerinde geçirirler. Yalnız hayvanat bahçelerindeki ayılar kış uykusuna yatmazlar. Soğuklar yaklaştığı zaman ayı kışı geçirmek üzere kendine tenha bir köşe, rahat bir ev arar. Bazan bir ağaç kovuğuna girer, ya da kendisi toprağın içinde bir oyuk açar. Çukuruna girdikten sonra da vücudunu yaprak, ot ve tozla örter, yalnız nefes almak için küçük bir delik bırakır. Kışlama zamanında ayı tamamiyle uyku halinde değildir; yalnız yemez, içmez, uyuşuk bir şekilde kalır.

AYI YAVRUSU TÜYSÜZ DOĞAR

Yavrular kışın ana ayı kışlama halindeyken dünyaya gelir. Ayı çok kere iki, bazan da üç yavru doğurur. Bunlar analarının büyüklüğü yanında çok küçük kalır, üstelik vücutları tüysüzdür.

Advertisement

Ayı her nekadar etçil (et yiyen) hayvanlardan sayılırsa da meyva, kök, ot, ayrıca kurtçuk, böcek, kurbağa, yılan, balık, kuş gibi şeyleri, genel olarak, taze olmak şartiyle, eline ne geçerse yer. Hattâ pençeleriyle otları yolarak toprakları eşeler, karınca yuvalarını bozarak karınca yer. Ayılar karınca yemesini, onlardan çıkan bir asitten dolayı çok severler. Kovuklardaki balları yemekten de çok hoşlanırlar. Leşe el sürmezler.

AYI AVCIYA TOKAT ATAR

Ayı kendi halinde çekingen bir hayvandır. Çoklukla soğuk ülkelerdeki dağlarda, ormanlarda yaşar. Beyaz ayı ile Amerika’daki Kayalık Dağlar’da yaşayan bir cins ayı istisna edilirse, ayılar çoklukla insana saldırmazlar. Ayı daha çok postu, yağı için avlanır. Bazı memleketlerde eti yenirse de pek makbul sayılmaz.

Ayı kendi halinde, temkinli bir hayvan olmasına rağmen ayı avı en tehlikeli avlardandır. Ayı yaralanır da ölmezse hızla koşar, avcıya yaklaşır, arka ayaklarının üzerine kalkıp ön ayaklarıyla saldırır, bir tokatta avcıyı perişan edebilir. Birçok memleketlerde ayıları yavru iken yakalayıp ona türlü marifetler öğretirler.

AYI ÇEŞİTLERİ

Ayının birçok çeşitleri vardır. En çok rastlananları şunlardır:

Advertisement

Boz ayı. — Memleketimiz ormanlarında, Sibirya’da, Kamçatka’da, Balkanlar’da, Rusya’da, Afrika’da Atlas Dağları’nda, Amerika’da da Alaska’da yaşar.

Himalaya ayısı. — İran’dan Japonya’ ya kadar uzayan memleketlerin ormanlarında yaşar. Postunun rengi okadar beyazdır ki uzaktan kolay kolay ayırdedilemez. Derisinin altında gayet kaim bir yağ tabakası vardır. Çok iyi yüzer. Yalnız dişisi ine çekilir. Yavrularını küçük yaşta suya sokar, kendi kuyruğundan tutturarak yüzme öğretir. Erkeği de pek aç kalırsa insana saldırır. Genel olarak balıklarla, foklarla geçinir. Boyları iki buçuk metre kadardır.


Leave A Reply