Azarya (Uzziah) Kimdir?

0
Advertisement

Azarya (Uzziah) kimdir? Yahudaoğullarını 52 yıl süre ile yönetmiş olan Kral Azarya (Uzziah) hayatı ile ilgili olarak kısa bilgilerin yer aldığı sayfamız.

Azarya (Uzziah)Azarya, Uzziya ya da Uzziah olarak da bilinir, Eski Ahit’te (II. Tarihler 26) Amatsya’nın oğlu ve ardılı. Yahudaoğullarının 52 yıl süreyle (İÖ y. 791-739) kralı olmuştur. Asur kayıtlarına göre ise krallığı 42 yıl sürmüştür (IO y. 784-742). Krallığı döneminde Yahudaoğullan çok güçlendi, başka ülkelerle başarı ile sonuçlanan savaşlar yapıldı ve Ammonoğulları haraca bağlandı.

Yahudaoğulları bu dönemde Filistin’de batıya doğru yeni yerleşim bölgeleri kurdular. Ülke zenginleşti ve çöl alanları sulanarak tarıma elverişli hale getirildi. Kudüs’ün surları yeniden yapıldı, burçlar eklendi ve stratejik noktalara savaş gereçleri yerleştirildi. Bu dönemde ülkenin bu kadar zenginleşmesi, Azarya’nın Yehova’ya olan bağlılığıyla açıklanır. Azarya gücünün yarattığı etkiden fazlasıyla gururlanıyordu, bu tutumu da sonunu hazırladı (II. Tarihler 26: 16-21). Yalnızca rahiplere özgü bir iş olan tütsü yakmak için Tapınak’a girdi, rahiplerin buna karşı koymasına da öfkelendi ve öyküye göre o anda cüzama yakalanarak cezalandırıldı. Oğlu Yotam krallığı, babası ölene değin onun adına yönetti.


Leave A Reply