B Harfi İle Başlayan İngilizce Renkler, Colors Start With B, Renkler Listesi

0
Advertisement

Baş harfi B olan ingilizce renkler. B harfi ile başlayan ingilizce renkler ve anlamları nelerdir? B harfiyle ingilizce renkler ve anlam listesi.

B Harfi İle Başlayan İngilizce Renkler

B Harfi İle Başlayan İngilizce Renkler

Beige – Bej

Beige - Bej

Beige – Bej

Beige is a very pale yellowish-cream color. (Bej çok soluk sarımsı krem bir renktir.)

In the 1920s, the meaning of the term beige expanded to the point where it is now also used for not only for pale yellows but also for a wide range of pale brown shades. (1920’lerde bej terimi, sadece soluk sarılar için değil, aynı zamanda çok çeşitli soluk kahverengi tonları için de kullanıldığı noktaya kadar genişledi.)

The first recorded use of beige as a color name in English was in 1887. (Bejin ingilizcede renk adı olarak ilk kullanımı 1887’dir.)

Black – Siyah

Siyah

Black – Siyah

Black is associated with power, elegance, formality, anarchy, birth, male, and mystery. Black is a dark color, the darkest color there is. Black, along with gray and white, is a neutral color. This means that it is not a hot color or a cool color.

Advertisement

Siyah güç, zerafet, formalite, anarşi, doğum, erkek ve gizemle ilişkilendirilir. Siyah en koyu renktir. Siyah, gri ve beyazla birlikte nötr bir renktir. Bu, sıcak bir renk veya soğuk bir renk olmadığı anlamına gelir.

Black is a color seen with fear and the unknown (black holes). It can be a formal, elegant, and high-class color (black tie, black Mercedes, black man). Black clothing is common in emo and goth subculture.

Siyah, korku ve bilinmeyende (kara delikler) görülen bir renktir. Resmi, zarif ve birinci sınıf bir renk olabilir (siyah kravat, siyah Mercedes, siyah adam). Siyah kıyafetler emo ve got alt kültüründe yaygındır.

Blue – Mavi

mavi gül

Kaynak: pixabay.com

Blue is one of the colors of the rainbow. It is one of the seven colors of the rainbow along with red, orange, yellow, green, indigo and violet. It has the shortest wavelength of these colors (about 470 nanometers).

Mavi, insanların görebileceği gökkuşağının renklerinden biridir. Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, çivit mavisi ve menekşe ile birlikte gökkuşağının yedi renginden biridir. Bu renklerin en kısa dalga boyuna sahiptir (yaklaşık 470 nanometre).

Blue is the color of the Earth’s sky and sea. Earth looks blue when seen from outer space by astronauts. Blue is a color used to show coldness. It is also one of the colors your lips can turn if you are chilly.

Advertisement

Mavi, Dünya’nın gökyüzü ve denizinin rengidir. Astronotlar tarafından uzaydan bakıldığında dünya mavi görünür. Mavi soğukluğu göstermek için kullanılan bir renktir. Aynı zamanda, soğukta kalırsanız dudaklarınızın dönebileceği renklerden biridir.

Bronze – Bronz

Bronz

Bronze – Bronz

Bronze is the color of the alloy bronze. The first recorded use of bronze as a color name in English was in 1753. (Bronz, bir alaşım olan bronzun rengidir. Bronzun İngilizcede renk adı olarak ilk kullanımı 1753’tür.)

Brown – Kahverengi

kahve

Kahverengi – Brown

Brown is the color that is made when gray or black is mixed with orange, red or rose (Brown is not a color of light, and mixing all the colors of light together gives white). (Kahverengi, gri veya siyahın, turuncu, kırmızı veya pembe ile karıştırılmasıyla yapılan renktir (Kahverengi ışık rengi değildir ve tüm ışığın birlikte karıştırılması beyaz renktedir).)

Buff – Devetüyü Rengi

Buff - Devetüyü Rengi

Buff – Devetüyü Rengi

Diğer B ile Başlayan İngilizce renkler ve Hex Kodları Listesi

 • Baby blue #89CFF0
 • Baby blue eyes #A1CAF1
 • Baby pink #F4C2C2
 • Baby powder #FEFEFA
 • Baker-Miller pink #FF91AF
 • Banana Mania #FAE7B5
 • Barbie Pink #DA1884
 • Barn red #7C0A02
 • Battleship grey #848482
 • Beau blue #BCD4E6
 • Beaver #9F8170
 • Beige #F5F5DC
 • B’dazzled blue #2E5894
 • Big dip o’ruby #9C2542
 • Bisque #FFE4C4
 • Bistre #3D2B1F
 • Bistre brown #967117
 • Bitter lemon #CAE00D
 • Bitter lime #BFFF00
 • Bittersweet #FE6F5E
 • Bittersweet shimmer #BF4F51
 • Black #000000
 • Black bean #3D0C02
 • Black chocolate #1B1811
 • Black coffee #3B2F2F
 • Black coral #54626F
 • Black olive #3B3C36
 • Black Shadows #BFAFB2
 • Blanched almond #FFEBCD
 • Blast-off bronze #A57164
 • Bleu de France #318CE7
 • Blizzard blue #ACE5EE
 • Blond #FAF0BE
 • Blood red #660000
 • Blue #0000FF
 • Blue (Crayola) #1F75FE
 • Blue (Munsell) #0093AF
 • Blue (NCS) #0087BD
 • Blue (Pantone) #0018A8
 • Blue (pigment) #333399
 • Blue (RYB) #0247FE
 • Blue bell #A2A2D0
 • Blue-gray #6699CC
 • Blue-green #0D98BA
 • Blue-green (color wheel) #064E40
 • Blue jeans #5DADEC
 • Blue sapphire #126180
 • Blue-violet #8A2BE2
 • Blue-violet (Crayola) #7366BD
 • Blue-violet (color wheel) #4D1A7F
 • Blue yonder #5072A7
 • Bluetiful #3C69E7
 • Blush #DE5D83
 • Bole #79443B
 • Bone #E3DAC9
 • Bottle green #006A4E
 • Brandy #87413F
 • Brick red #CB4154
 • Bright green #66FF00
 • Bright lilac #D891EF
 • Bright maroon #C32148
 • Bright navy blue #1974D2
 • Bright yellow (Crayola) #FFAA1D
 • Brilliant rose #FF55A3
 • Brink pink #FB607F
 • British racing green #004225
 • Bronze #CD7F32
 • Brown #88540B
 • Brown sugar #AF6E4D
 • Brunswick green #1B4D3E
 • Bud green #7BB661
 • Buff #F0DC82
 • Burgundy #800020
 • Burlywood #DEB887
 • Burnished brown #A17A74
 • Burnt orange #CC5500
 • Burnt sienna #E97451
 • Burnt umber #8A3324
 • Byzantine #BD33A4
 • Byzantium #702963


Leave A Reply