B Harfi İle Başlayan Müzik Terimleri ve Anlamları

0
Advertisement

B harfi ile başlayan müzik terimleri nelerdir? Müzik terimleri sözlüğü a dan z ye müzik terimleri ve açıklamaları.

B — Harflerle adlandırılan ses dizisinde yedinci derecenin adı. Alman kullanışına göre «si bemol»; İngiliz ve Amerikan kullanışına göre «si».
BAGATELLE (Fran.) — Kelime anlamı «boş, önemsiz». Hafif, kısa piyano parçası anlamına gelir. Başka çalgılar için de «bagatelle» yazmış besteciler vardır.
BALALAYKA — Rus halkının ulusal çalgılarından. Üçgen biçimli, uzun boyunlu ve üç telli.
BALE (Fran., İng. «Ballet», İtal. «Balleto», «Ballo») — (1). Dans sanatı. Genellikle müzik eşliğindedir.. (2) Dans ile birlikte söylenen, madrigel’e benzeyen, bir çeşit halk şarkısı.
BALLAD (Fran. «Ballade», İtal. «Ballata») — 12. yüzyılda Güney İtalya halkının söylediği kısa dans şarkısı. Daha sonra, ballad, dans ile bağlılığını kaybetmiş, romantik yüzyılda Chopin, Liszt, Brahms gibi besteciler piyano için ballad’lar yazmışlardır. Bugün bu terim özellikle halk müziğinde, aşk şarkıları için kullanılır.
BANÇO (Banjo) — Çoğunlukla Amerikan gezginci halk şarkıcılarının kullandığı beş, ya da daha çok telli çalgı. İlk caz orkestralarında gitar yerine kullanılırdı.
BANDO (İtal.) — Nefes ve vurma çalgılarından kurulan, çoğunlukla törenlerde kullanılan çalgı topluluğu. Bandolar, genel olarak askeri marş çalar. Bugün ya bu türlü topluluklar için doğrudan doğruya yazılmış, ya da düzenlenmiş senfonik müzik çalan bandolar vardır.
BARCAROLLE (Fran.) — Sandal şarkısı. Genellikle Venedik gondolcularının söyledikleri hafif ve durgun parça.
BARİTON (Fran., İng. «Baroque») — Müzik alanında Barok Çağı 1550 yıllarında başlamış, 1600’den sonra yayılmış, çağın öbür sanotiarındaki renk ve süsleme gösterişi, İtalyan madrigalinin kromatik armonisinde, Venedikli bestecilerin birden çok koro için yazdıkları yapıtlarda belirmiştir. Barok eğilimlerine uygun müzik yazmış besteciler arasında Gabrieli’ler Schütz, Buxtehude,, bir sınıra kadar Bach, Haendel, Rarneau ve Lully gösterilebilir.
BAS, BASSO — En pes erkek sesi.
BASSO CONTİNUO — Sürekli bas
BATTERİE (Fran.) — (1) Orkestranın vurma çalgılar topluluğu, (2) Gitarı, telleri çekerek değil, tellere vurarak çalma.
BEL CANTO (İtal.) — Güzel şarkı, güzel söyleyiş anlamlarına gelir, italyan operasının ses gösterisine ve hançere cambazlığına dayanan söyleme uslubu.
BEMOL — Bir notayı yarım aralık pesleştiren işaret.
BERCEUSE (Fran.) — Ninni.
BİS — Konserde halkın icracıdan ek parça çalmasını istemek için kullandığı kelime; yerine «encore» kelimesi de kullanılır. (Yine anlamına gelir). Notada «bis» yazısı, bir bölümün bir kere daha çalınacağını gösterir.
BOLERO — Bir çeşit İspanyol dansı. Üç vuruşludur; kastanyet eşliğinde oynanır. Bu dansa sanat müziğinde de rastlanmaktadır. En ünlü bolero, Ravel’in yazdığı aynı adlı orkestra yapıtıdır.
BOURREE (Fran.) — Fransa’nın Auvergne bölgesinden doğma şen bir dans. Dört zamanlıdır. Barok süitlerinde kullanılmıştır.
BUFFO (İtal.) — Güldürücü. Operalarda güldürücü rollere çıkan şarkıcı. «Opera buffa -Güldürücü opera».
BURLESCA (ital.) — Güldürücü, alaycı karakterli bestelere verilen ad; Bach’ın «la minör» klavsen partitasında bu adın ilk kullanılışından birine rastlanır.


Leave A Reply