Babalar ve Oğullar Kitap Özeti Konusu Karakterleri, Ivan Turgenyev

0

Ivan Turgenyev’in Babalar ve Oğullar isimli kitabının konusu, karakterler, eleştirisi ve özeti. Ivan Turgenyev kitapları özetleri, hakkında bilgi..

Babalar ve Oğullar Kitap Özeti – Ivan Turgenyev

Babalar ve Oğullar Kitap Özeti – Ivan Turgenyev

Romanın Başlıca Karakterleri

Nikolay Petroviç Kirsanov: Orta yaşlı bir baba. Oğlu Arkady’yi çok seven biri.
Arkady Nikolaviç Kirsanov: Nikolay’ın büyük oğlu. Üniversiteyi yeni bitirir. Toplumcu, sevimli biri. Ama arkadaşı Bazarov’un etkisinde kalır.
Pavel Petroviç Kirsanov: Nikolay’ın erkek kardeşi. Gençliğinde mutsuz bir aşk yaşamış. Tam bir aristokrat.
Feniçka (Fedosya Nikolayevna Savişna): Nikolay’ın metresi; güzel bir köylü kızı, utangaç ve sevecen.
Vassily İvanoviç Bazarov: Yvgeny’nin babası. Emekli bir ordu subayı, kırsalda yaşamaktadır.
Arina Vlassyevna Bazarov: Yvgeny’nin annesi; eskiye bağlı, nazik bir kadın. Anti-entelektüel olmasına ve hurafelere bağlı bulunmasına rağmen, koruyucu ve ailesine bağlı bir insan.
Yvgeny Vasiliç Bazarov: Bazarovlar’ın oğlu. Arkady’nin arkadaşı. Nihilist. Her şeyle alay eder.
Anna Sergeyevna Odintsov: Zengin dul. Bazarov’un âşığı. Anti-gelenekçi, ileri görüşlü biri.
Katya Sergeyevna Loktiv: Odintsov’un küçük kız kardeşi. Ablasından daha ılımlı, daha gelenekçi.

Babalar ve Oğullar Özeti

Yıl 1859’dur. Nikolai Kirsanov, oğlu Arkady’nin üniversiteyi bitirmesinin ardından geleceği günü beklemektedir. Oğlu yokken, Feniçka adında bir köylü kızıyla yaşamaya başlamıştır. Kardeşi Pavel, muhafazakâr bir kişi olduğundan ağabeyinin alt sınıftan biriyle evlenmesine karşı çıkmıştır. Bu yüzden Nikolai, Feniçka ile metres hayatı yaşamaktadır. Nikolai, çevresine göre daha serbest görüşlü, kuralları önemsemeyen biridir. Bu yüzden, tüm kölelerini azat etmiştir.

1859 yılının mayıs ayında Arkadiy, bir arkadaşı ile birlikte çiftliğe gelir. Arkadaşı Bazarov, hiçbir değere inanmayan, kurallarla, sınıflar arası çatışmalarla alay eden, hissiz, Nihilist bir insandır. Arkadiy’in onun aşırı etkisi altında oluşu Nikolai ve Pa-vel’i rahatsız eder. Oldukça geleneklere bağlı Pavel’le Bazarov tartışırlar. Evde Bazarov’dan memnun olan hiç kimse yoktur. Yalnızca Feniçka onun görüşlerinden rahatsızlık duymamaktadır. Arkadiy ise arkadaşına iyi davranılmasını istemektedir. Arkadiy, tamamiyle arkadaşının etkisi altındadır. Babasının metresi ile yaşamasını, bir de çocuğu olmasını umursamaz bile.

Bazarov, bu çiftlikte çok uzun zaman kalır.

Sıkıldıkları zamanlarda çevredeki illere gitmektedirler. Arkadaşları vasıtasıyla kentin sosyetesi ile ilişki kurarlar. Bir baloda Anna Sergeyevna Odintsova ve kardeşi Katerina Sergeyevna Loktiv’le tanışırlar. Anna zengin ve serbest yaşayışlı bir duldur. Arkadiy ve Bazarov, Anna’ya âşık olur. Anna da serbest fikirli bu gençleri cazip bulur ve evine davet etmeye başlar. Bazarov, aşk, din, inanç, toplum vs. hiçbir şeye inanmayan biri olmasına rağmen varlığına inanmadığı aşkı hisseder. Fakat Anna her ikisine de karşılık vermez. Arkady zamanla Anna’ya aşk duymadığını anlar, arkadaşının her konuda tesiri altında olması öyle sanmasına neden olmuştur. Gerçekte ilgilendiği kadın Anna’nın kardeşi Katya’dır.

Bu hayal kırıklığından sonra, Arkadiy ve Bazarov Bazarovların köydeki çiftliğine giderler. Bu ziyaret sırasında, Arkadiy Bazarov’dan ne kadar farklı olduğunu anlamaya başlar. Bir gün Bazarov, amcası Pavel’le alay ettiği için onunla kavga eder. Fakat araları düzelir.-Tekrar Arkadiy’in ailesinin çiftliğine giderler. Bu arada, Arkadiy gittikçe Nihilizmden uzaklaşmakta, babasına benzemeye başlamaktadır. Bazarov, Anna’yı unutmak için Nikolai’nin metresi Feniçka ile flört etmeye başlar. Bunu öğrenen Pavel, Bazarov’u düelloya davet eder. Bazarov düeiloda yara almaz, Pavel de küçük bir yara ile kurtulur.

Bütün bu gelişmeler olurken, Arkadiy, Katya ile görüşmeye ve ona daha çok ilgi duymaya başlar. Kıza evlenme teklif eder. Böylelikle babasına benzer bir yol seçmiş, geleneklere bağlı bir kadınla evlenmiş olarak Nihilizmden tamamen uzak, sakin bir yaşamı seçer.

Bazarov, huzursuz ve mutsuzdur. Doktor babasının yanında çalışmaktadır. Sıkıldığı bir gün, tifo hastalığından ölmüş birine otopsi yaparak sıkıntısını atmaya çalışır. Bıçak elinden kayar, elini keser ve tifoya yakalanır, kısa bir süre sonra da ölür.

Roman, bu ölüme rağmen mutlu bir sonla biter. Anna bir avukatla; Arkady de Katya ile evlenir. Kirsanov da toprak köleliğini değiştirmek için çalışmalar yapmaya devam eder.


BABALAR ve OĞULLARI (Kitabın konusu, eleştirisi)

Nikolay Petroviç, Kirsanov ailesinin babasıdır. Kansı ölür, Feniçka adlı bir köylü kızla metres hayatı yaşamaktadır. Onunla evlenememesi subay olan kardeşi Pavel’in sınıf farklılığı görüşüne saygısı nedeniyledir. Aslında radikal bir kimliği vardır. Henüz köleliği kaldıran yasa çıkmadan, yanındaki serileri özgürlüklerine kavuşturmuştur. Gerçi bu yüzden malikanenin kiralarını toplamakta zorlanmaktadır, ama yine de iyi niyetlidir ve bunu sürdürür. Arkady, Nikolay Petroviç’in oğludur. Yirmili yaşlarda, güleryüzlü, enerjik bir gençtir. 1859 Mayısında üniversiteyi bitirir, yanında tıp öğrencisi arkadaşı Bazarov’la babasının çiftliğine döner. Bazarov’un görüşleri gerek Nikolay’a ve gerekse Pavel’e terstir. Ondan yalnızca Fenişka ve bebeği şikâyetçi değildir.

Bazarov, uzunca süren bu konukluğu sırasında bir gün Arkady ile il merkezine giderler. Orada dul Anna Sergeyevna Odintsov ile onun kız kardeşi Kat ile tanışırlar. Anna’yı kendi düşüncelerine yalan bulurlar. Anna da hızlı ve anti-gelenekçidir, iki arkadaşı çekici bulur ve davet eder. Bu geliş gidişler sırasında Bazarov, Anna’ya âşık olur. Arkady de Katya’ya…

Bir gün Bazarov ile Arkady, Bazarovlar’ı ziyarete giderler.

Babası emekli bir subay, annesi eskiye bağlı bir kadındır. Her ikisi de oğullanyla övünürler. Arkady, birden Bazarov’un Pavel amcasıyla ettiği alayı anımsar ve üzülür. Çünkü onlar da nihilist değillerdir. Bunun için de neredeyse yumruk yumruğa kavgaya bile girişeceklerdir, ama vazgeçerler. Kirsanovlar’ın çiftliğine dönerler.

Bazarov, Anna’yı unutmak istemektedir. Bunun için de Nikolay’ın metresi Feniçka’yla flört etme çabası içine girer, bir gün de zorla öper. Bunu gören Pavel, Bazarov’u düello’ya davet eder. Düello’da Bazarov’a bir şey olmaz, Pavel ise, küçük bir yara alır. İsteksiz barışırlar ve aralarındaki anlaşmazlığa bir hikâye uydurup, asıl konuyu gizli tutarlar.

Pavel’in Nikolay’la görüşmeleri sırasında ona yalvarırcasına onu gerçekten seviyorsa, evlenmesini önerir. Bu arada Arkady, Katya’yı sevmeye başlamıştır. Evlenme önerisine hemen olumlu yanıt alır. Bu, Bazarov’dan ve onun Nihilizminden ayrılması anlamını da içerir. Tıpkı babası gibi toprak sahibi, ailesine bağlı bir kişi olma yoluna doğru adım atar. Artık ileri görüşleri olacaktır, iyi bir vatandaş olacaktır. Ama ihtilalci değildir. Bazarov bu işten pek hoşlanmaz. Çiftlikten ayrılır.

Bazarov Anna’ya da veda ederek doğduğu köye döner. Babasının evine yerleşir. Doktorluğa başlar. Pek mutlu değildir. Bir gün, tifüsten ölen bir hastaya otopsi yaparken elini keser. İçinde topluma karşı duyduğu acı, öfke ve küskünlük dinmemiştir. Birkaç gün sonra aynı hastalıktan ölür.

Öte yandan Kirsanovlar’da mutluluk egemendir: Arkady ile Katya’nın evliliği dışında Anna da şimdi olmasa da bir gün sevebileceği biriyle evlenir. Pavel, daha mutlu olacağı inancıyla yaşamını Almanya’da sürdürecektir…

IVAN TURGENYEV

IVAN TURGENYEV

1818 ile 1883 yılları arasında yaşamıştır. Varlıklı bir çiftçi ailesinin çocuğudur. Annesinin otokrat, haşin bir Rus kadını olması onu derinden etkilemiştir. Petersburg Üniversitesi’nde öğrenim görmüştür. Moskova’dan sonra eğitimini Berlin’de sürdürmüştür. Ülkesine döndükten kısa süre sonra edebiyatçı olmaya karar vermiştir. Toprak köleliğine karşı çıkan ‘Petersburg Edebiyatçılar Grubu’nda yer alır. Annesi ölünce büyük bir mirasa konar ve ilk işi köleleri azat etmek olur. Gogol‘un ölümü üzerine yazdığı bir makale yüzünden hapsedilmiştir. Çarlık, halkın soylulara olan saygısını olumsuz yönde etkilediği gerekçesiyle de onu ülke dışına çıkamama ile cezalandırmıştır. Turganyev, 1852-1883 yılları arasında Avrupa’da yaşamıştır. Rus halkının günlük sorunlarını anlatan romanları realisttir. Başlıca eserleri, Rudin, Bir Asilzade Yuvası, Taşralı Kadın, Bir Avcının Notları’dır. 1862’de Turganyev’i üne kavuşturan roman, kuşak çatışmalarını anlatmaktadır. İki nesil arasındaki karakter, hayata bakış, anlayış ve yaşayış farkı romanın konusunu teşkil eder.

Nikolai Petroviç Kirsanov, Pavel Petroviç Kirsanov, Fe-dosya Nikolayevna Savişna, Vasiliç Bazarov, lvanoviç Bazarov romanın önde gelen isimleridir


Yorum yapılmamış

  1. Ben okumadım, zamanım yoktu. Özetini okudum buradan. Açıkçası pek okuduğum tür kitapların arasına girmiyor, fakat benim için fena değil.

  2. Gerçekten harika bir kitap. Herkese tavsiye ederim. İyi okumalar. Kitap çok akıcı ve sadedir. 🙂

Leave A Reply