Babil Kulesi Efsanesi Nedir? Hikayesi ve Babil Kulesi Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Babil Kulesi efsanesi nedir? Babil Kulesi gerçek midir? Babil ve Babil Kulesi nerededir? Babil Kulesi’nin hikayesi, özellikleri.

Babil Kulesi

Babil Kulesi

Babil Kulesi Efsanesi 

Babil Kulesi; Tevrat’a göre Nuh’ un soyundan gelenler tarafından Babil Kenti’nde inşa edilen yapıdır. Tekvin’de anlatıldığına göre, Tufan’dan sonra Nuh’un soyundan gelenler batıya doğru yol aldılar ve Sinar düzlüğüne yerleştiler. Orada bir ad altında toplanmak ve dünyanın dört bir köşesine dağılmamak için sağlam duvarları ve yüksek kulesi olan bir kent kurmaya başladılar. Tek dil konuşan bu insanları Tanrı ziyaret etti ve birbirini anlamamaları için dillerini karmakarışık hale getirdiği gibi, onları dünyanın dört bir yanına dağıttı.

Öykü üç temel öğeden oluşur:

1) Çeşitli ulusların kökeninin ilkel bir anlatımı,

2) Değişik dillere bir açıklama getirmek,

3) Tanrı ile bencil bir yarışmaya girmenin sonucu olan günahın kökenini belirtmek.

Öykünün bu son öğesi insanın insandan ve Tanrı’dan kopuşunu vurgular. Bir bölümü Sinar düzlüğünde bulunan Babil, birçok dilin konuşulduğu kozmopolit bir kentti ve öykü bu bilgiyi aktarmak amacını taşıyor olabilir. Ancak, Tekvin’de Babil adı etimoloji yolundan İbranice kökenli “balal” (karıştırmak) sözcüğüne bağlanır.

Advertisement

Leave A Reply