Babil Şehri Nerededir? Nerede Kurulmuştur? Kulesi ve Bahçeleri İle Ünlü Babil’in Tarihi

0
Advertisement

Babil şehri nerededir, nerede kurulmuştur? Babil şehrinin özellikleri, kulesi, asma bahçeleri, tarihi, yükselişi ve düşüşü hakkında bilgi.

Babil Şehri İle İlgili Bilgi

BABİL

Babil, Irak’ta bulunan Fırat nehrinin yanında kurulmuş büyük ve zengin bir şehirdi. Milattan Önce 2300’lü yıllarda kurulmuş ve 2.000 yıl ilerlemesini sürdürmüştü.

Babil şehri gücü, güzelliği ve mimarisi ile ünlenmiştir. Büyük bir dini merkez olan Babil’in adı “tanrının kapısı” anlamına gelmektedir.

PİRAMİT KULELER

güneşte kurutulmuş tuğlalardan yapılan ve adına zigurat denilen piramit biçimli kule tapınaklarla donatılmıştı. Şehir büyük duvarlar ve su kanallarıyla çevriliydi. Nehir suyu, kanallar vasıtasıyla, şehrin dışında kalan ve buğday, sebze ve meyveler yetiştirilen tarlalara, iletiliyordu.

USTA MATEMATİKÇİLER

Babillilerin fen, matematik ve astronomi bilgileri ileri düzeydeydi. Daireyi 360 dereceye, saati 60 dakikaya bölmüşler ve sayıları onarlı gruplandırmışlardı. Geleceği tahmin edebilmek için Güneş ve yıldızlar üzerinde çalıştılar. Ayrıca; sivri uçlu kamışlarla yumuşak balçık üzerine yazılan (çivi yazısı) bir yazı türü kullandılar.

Advertisement
ÇOCUK HAKLARI

Babil yöneticileri askeri, dini ve yasal güçlere sahipti. En büyük liderlerinden biri Milattan Önce 1792 ve 1750 yılları arasında yönetimde olan, Hammurabi idi. Hammurabi; çocukları, kadınları ve köleleri koruyan, dünyanın ayakta kalan en eski, yasalarını çıkardı. Hammurabi Kanunları siyah bir sütun üzerine kazınmıştır ve bugün, Fransa’nın başkenti Paris’teki Louvre Müzesi’nde bulunmaktadır.

▲ Büyük ve güçlü bir imparatorluk kurabilmek için, Hammurabi’nin ordusu, komşu şehirleri fethediyordu.

DEVASA GİRİŞ KAPISI

Babil’in dar yolları tacirlerle dolup taşardı. Şehre, çifte surlarda bulunan sekiz giriş kapısından biri kullanılarak girilebiliyordu. Büyük Ishtar Kapısı (adını bereket tanrıçasından almıştır) ana girişti. Mayi fayanslarla kaplıydı ve boğa, ejder figürleriyle süslenmişti. Şehrin duvarları o kadar genişti ki; iki tekerlekli bir savaş arabası üzerinde gidebiliyordu.

BABİL’İN YÜKSELİŞ VE DÜŞÜŞÜ

Hammurabi’den sonra BabilIiler. Milattan Önce 605 yılında Nebuchadnezzar yönetimde yeni bir Babil imparatorluğu kurana dek; Asurluların egemenliği altında yaşamışlardır. Nebuchadnezzar yönetiminde, Babil şehri sağlamlaştırılmış ve birçok yeni bina inşa edilmiştir. Nebuchadnezzar’in Milattan Önce 562 yılında ölümünden sonra Babil, çıkan iç savaş sonrası kargaşa dönemine girmiş ve Milattan Önce 539’da Perslilere yenik düşmüştür. Nihayet Milattan Önce 331 yılında Büyük İskender yönetimindeki Yunanlılar tarafından fethedilmiştir.

Kaynak 2

babil

Kaynak: pixabay.com

Babil Şehri

Babil; Babil İmparatorluğu’nun başkentidir. Fırat Irmağı kıyısında, bugünkü Bağdat’ın yaklaşık 88 km güneyinde ve İç Irak’taki modern Hilla’nın hemen kuzeyinde yer alırdı. Büyük olasılıkla İÖ 3000’lerden beri varolan küçük Babil kent krallığı, önce Sami soyundan Amurrulu akıncıların genel karargâhı olarak önem kazandı. Babil krallarının altıncısı olan Hammurabi’nin yönetimi altında Eski Babil İmparatorluğu gücünün doruğuna ulaşırken, Babil de başkent olarak Dicle-Fırat Vadisi’nin en önemli ticaret merkezi oldu. Eski Babil İmparatorluğu’nun çöküşünden sonra bir Kasit kralları hanedanı Babil’i başkent yaptılar ve ardından Asur egemenliği altına girdi. Asur Kralı Sanherib İÖ 689’da Babil’i yakıp yıktı.

Ancak, çok geçmeden yeniden onarıldı ve Kaide ya da Yeni Babil İmparatorluğu’nu kuran Sami soyundan Kaidelilerin başkenti oldu. İmparatorluk II. Nebukadnesar’ın yönetimi altında en parlak dönemini yaşadı. Asma Bahçeleri ile İştar Kapısı bu dönemin şaheserleri olarak gösterilir. İÖ 539’da Pers Kralı Büyük Kyros kenti ele geçirdi. Ardından Büyük İskender Babil’i Doğu İmparatorluğu’nun merkezi yapmayı tasarladıysa da ölümünden sonra kent zamanla önemini yitirdi. Osmanlı döneminde, hemen hemen unutuldu. Büyük ölçüde ve sistemli arkeolojik kazılara ancak 20. yüzyılda başlandı.

Advertisement


Leave A Reply