Bach Kimdir?

0
Advertisement

Ünlü besteci Johann Sebastian Bach kimdir? Johann Sebastian Bach’ın hayatı ve eserleri ile ilgili olarak bilgiler içeren yazımız.

Johann Sebastian Bach

Johann Sebastian Bach

Johann Sebastian Bach (21 Mart 1685, Eisenach, Almanya – 28 Temmuz 1750, Leipzig, Almanya)

Müzik sanatına büyük hizmetlerde bulunmuş, ölümsüz eserler vermiş bir sanatçıdır. Bütün kuşakları müzik alanında ad bırakmış bir ailenin çocuğudur. 21 mart 1685′ te, Almanya’da Eisenach şehrinde doğdu, sanatına ait ilk bilgileri Ohrdruf’ta orgculuk yapan ağabeyi Johann Christoph Bach’tan aldı. 1700 yılında Lüneburg Michaelis Müzik Okulu’na devama başladı, çağın ünlü müzikçilerinden George Böhm’ün öğrencisi oldu. Buradan ayrıldıktan sonra Hamburg, Lübeck ve CelJe şehirlerinde orgcu ve orkestra üyesi olarak çalıştı, üstün kabiliyetiyle dikkati çekti. 1703 yılında iki ay boyunca VVeimar Saray Orkestrasında kemancılık yaptı, sonra Arnstadt’ta orgcu olarak görev aldı. 1705 yılında Lübeck’e kadar yaya giderek İskandinavyalı org ustası Buxtehude’yi dinledi, öğütlerinden faydalandı. 1707 yılında Mühlhausen’e geldi, ertesi yıl Weimar’a dönerek saray orgculuğuna başladı. 1714-1717 yılları arasında aynı sarayın orkestrasında şeflik yaptı, 1717 yılı sonlarında bu ödeve Köthen Sarayında devam etti.

Johann Sebastian Bach, 1723 yılında «Kantor» unvaniyle Leipzig’deki ünlü Thomas Kilisesi baş müzikçiliğine ve üniversite müzik müdürlüğüne getirildi. Burada kendisini çekemeyenlerin çıkardıkları çeşitli güçlüklere, Üniversite Rektörü Ernesti ” ile olan anlaşmazlıklarına rağmen şerefli ödevine ölünceye kadar devam etti, sayısız öğrenci yetiştirdi, ölmez eserler verdi. Şöhreti bütün Almanya’ya, hatta Avrupa’ya yayılmıştı. 1747’de Prusya Kralı Büyük Friedrich’in daveti üzerine Berlin’e gelerek Potsdam’da konserler verdi.

Bach, hayatının son yıllarında ağır bir göz hastalığına tutularak kör olmuştur. Ailesine bağlı, son derece dürüst bir sanat adamı olan Bach hayatında iki defa evlenmiştir. İlk eşi Maria Barbara’dır. Bu kadının 1720’de ölümü üzerine, gene bir müzikçinin kızı olan Anna Magdalena’yı aldı. Her iki eşinden on bir oğlu ve dokuz kızı olmuştur. Yirmi çocuğundan on biri küçük yaşta ölmüş, yalnız beş oğlu, dört kızı ileri yaşlara erişmiştir. Bunlardan erkeklerin hepsi müzik tarihinde bir şekilde kendilerine yer bulmuşlardır.

Advertisement

Bach’ın Sanatı

Bach değişik müzik şekillerinde pek çok eser vermiş, fakat ne yazık ki bunlardan bir kısmı kaybolmuştur. Dinî eserlerinin başında «Johannes» ve «Mathaus» adlı büyük «passion» ları gelir. Kayıtlarda adlarına rastlanan diğer üç «passion» u bulmak mümkün olamamıştır. 200 kadar kilise kantatını muhtelif kutsal günler için yazmıştır. Ayrıca, «Noel», «Yortu» ve «Göğe Çıkış» adlı oratoryoları bu şeklin gerçek şaheserleri olarak kabul edilir. Din alanındaki verimleri arasında çok sesli «dua», «magnifika», «motet» ve «şarkı» larından başka mizahî buluşlarını yankılandıran «kantat» ları da kayda değer Çalgı müziğine aif eserlerinin başında org için yazdığı «prelüd», «füg», «tokkata», «fantezi» ve «sonat» ları bu çalgı edebiyatının eşsiz örnekleri arasında sayılır.

Bach klavsen için de pek çeşitli eserler vermiştir ki bunlar arasında 48 «prelüd» ve «füg» ü toplıyan «İyi Düzenlenmiş Piyano» adlı albümler günümüze kadar en önemli öğretim önderleri olarak kabul edilmiştir. Bunlardan başka, tek ve piyano eşliğinde çalgılar için «sonat» lar, «konçerto» lar ve «süit» ler vermiştir. Orkestra eşliğinde çeşitli çalgılar için düzenlenen «Brandenburg Konçertoları» da ulaşılmaz birer müzik anıtı olarak kalmıştır.

Bach’ın sanat tarihindeki yeri iki önemli üslûbun birleştiği bir kavşak noktasındadır. Sanatında eski çok sesli müziğin ustaca bileşimiyle, o çağlarda İtalya’dan yayılan ve armoniye dayanan yeni bir akımın üstün bîr görünüşle kaynaştığı görülür. Eserleri «kontrpuan» tekniğinin, keskin bir şuur ve mantığa dayanan ses kalıplarının istifleridir. Bütün bu güçlü temeller geleceğin müziğini hazırlamış, Beethoven ve ötesine uzanmıştır. Bach, sözle sesi çağına kadar görülmeyen bir zarafetle bağdaştırmış, ruh gücünü ilham zenginliğini yankılandıran müzikli şiirler halinde sunmuştur.


Leave A Reply