Bağdat Paktı Nedir?

0
Advertisement

Bağdat Paktı Nedir? Bağdat Paktı ne zaman ve ne amaçla kurulmuştur? Bağdat Paktı’na katılan ülkeler hangileridir, hakkında kısaca bilgi.

Bağdat Paktı Nedir? (1955)

Bağdat Paktı’na Katılan Devletler: Türkiye, Irak, İngiltere, Pakistan, İran katılmıştır.

Sovyet Rusya’nın Orta Doğu’ya sızmasını önlemek için Amerika’nın önerisi üzerine Türkiye harekete geçerek 1955 Şubatında Türkiye ile Irak arasında Bağdat’ta bir ittifak antlaşması imzaladı. Nisan 1955’te İngiltere, Eylül 1955’te Pakistan ve Kasım 1955’te İran Bağdat Paktı’na katılarak ittifak genişletildi. Ancak ittifak beklenilen sonucu vermedi, Orta Doğu üçe bölündü.

Birinci grup, paktın içinde yer alan Irak, İran ve Pakistan; ikinci grup pakta karşı olan Mısır, Suriye, Suudi Arabistan ve Yemen; üçüncü grup ise her iki grubun dışında kalan Ürdün ve Lübnan’dı. Bu bölünmüşlük Sovyet Rusya’nın bölgeye girişini kolaylaştırdı.

*** Mısır’ın diğer ülkelere oranla daha fazla tepki vermesinin asıl nedeni, bölgede kendisinin lider olmak istemesiydi. Paktın kuruluşundan sonra Mısır, Batı aleyhtarı bir politika izledi. Gerek Süveyş Meselesi gerekse 1956 Buhranı Mısır’ı Sovyetlere yöneltecekti.

Advertisement

Leave A Reply