Bağımsız İle İlgili Cümleler

0
Advertisement

Bağımsız ile ilgili cümleler. Bağımsız kelimesi içeren “Bağımsız” kelimesinin kullanılmış olduğu örnek Türkçe cümlelerin yer aldığı sayfamız.

Bağımsız İle İlgili Cümleler

  1. *** Bahrü’l-Gazal 1899’da İngiliz – Mısır Kondominyonu’nun, 1956’da da bağımsız Sudan’ın parçası oldu.
  2. *** Dareios bağımsızlık iddiasında bulununca Bagoas onu zehirlemeye kalktı.
  3. *** 1913’te ilan edilen ama ancak 1921’de Graham-Willis Yasası’yla onaylanan bir yükümlülük uyarınca AT & T, bir “doğal tekel” olarak bütün bağımsız telefon şirketlerine şehirler ve uluslararası görüşme hizmeti sunmayı ve bu şirketleri ancak Eyaletlerarası Ticaret Komisyonu’nun (ICC) onayı halinde satın almayı kabul etti.
  4. *** Bağımsız ve bağlantısız ülkeler topluluğu kurulmasını teklif eden Türkiye’nin teklifi ciddiye alındı ve bu konuda bir konferans düzenlenmesi kararı alındı.
  5. *** I. Dünya Savaşı sırasında Çarlık Rusyası ordusunda çarpışan Bağramyan, 1917’de bağımsız Ermenistan ordusuna katıldı.
  6. *** Eğitim giderek siyasal ve dinsel öğretilerden bağımsızlaştı.
  7. *** AT & T’nin başkanı olarak Vail, Bell’in ortak olduğu şirketleri 1907-19 arasında eyalet ve bölge örgütleri biçiminde birleştirerek ve çok sayıda bağımsız şirketi de bünyesine katarak, Bell Sistemini oluşturdu.


Leave A Reply