Balık Ağları Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Balık ağları hakkında bilgi. Ağların çeşitleri ve özellikleri hakkında bilgiler ve ağ ile ilgili terimler.

Balıkçı Ağı

, balık tutmak için özel ipliklerden kafes biçiminde örülmüş araç. Kullanılacağı deniz, göl gibi yerin özelliği ve derinliğiyle tutulacak balık büyüklüğüne göre örülerek biçimlendirilir. Genel olarak kıyıya dik ve paralel atılanlarla (ikesme ağı), bir torba biçiminde kullanılanlar (çevirme ağı), olarak ikiye ayrılır.

Ağların her iki türünde de bir uçta ağın suya batmasını sağlayacak ağırlıklar (kurşun bilyalar vb), öteki uçta su yüzünde kalmayı sağlayacak yüzücü öğeler (mantar levhalar v.b.) yer alır. Ağın dört düğüm arasındaki açıklığına ağ gözü denir. Milimetreyle ölçülen bu açıklık tutulacak bağlığın türüne göre değişir. Kesme ağları olan uzatma, yeldirme ağlarıyla dalyanlarda gözler, balıkların solungaçlarından yakalanmalarını sağlar ve balığın başından büyük olmaz. Çevirme ağları olan ve torbalaşarak balıkları toplayan gırgır, serpme ve sürütme ağlarındaysa balıkların kaçması ağların gözlerin küçüklüğüyle önlenir.

Balık türünü korumak için bu gözler çok küçük balıkların geçebileceği uygunluktadır. Sürütme (tirol) ağlarıysa deniz dibini taradığından kimi bölgelerde kullanımları yasaktır. Ağlar biçimlerine göre serpme, huni, çolum, torba, farıyalı, çökertme gibi adlar alırlar. Çok eskiden beri kullanılan araçlar olduklarından dilimize kullanımla ilgili terimler yerleşmiştir:

ağ dökmek: Ağın denize bırakılması;
ağ toplamak: Ağın denizden çıkarılması;
ağ kayığı: Ağ dökmede ve toplamada kullanılan kayık;
ağ reisi : Balık avını yöneten kişi.

Advertisement

Ağın onarılması meramet adını alır. Günümüzde ağların çeşidi, biçimi kadar kullanım yolları da gelişmiştir. Ağlar büyük teknelerden, makinelerle, ses yankılanmasıyla {sonar) balık sürüsü olduğu saptanan yere atılır, ağ vinci ile toplanır.

]]>


Leave A Reply