Balıkesir İli Doğal Yapısı Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Balıkesir ili nerededir? Balıkesir ilinin doğal yapısı ile ilgili olarak genel bilgilerin verildiği sayfamız aşağıda yer almaktadır.

Balıkesir İli Doğal Yapısı Hakkında Bilgi

Balıkesir, Güneydoğu ve güneybatı kesimi Ege Bölgesi, daha büyük bölümü Marmara Bölgesi sınırları içinde kalan il ve il merkezi kent. Yüzölçümü 14.292 kilometrekare olan Balıkesir ili kuzeyde Marmara Denizi, doğuda Bursa, güneydoğuda Kütahya, güneyde Manisa illeri, güneybatıda İzmir ili ve Ege Denizi, batıda da Çanakkale iliyle çevrilidir.
Balıkesir Harita

Doğal yapı.

Fazla engebeli olmayan Balıkesir topraklan büyük ölçüde dalgalı düzlüklerden oluşur. İl alanının yarısından fazlasını kaplayan bu plato düzlükleri akarsu vadileriyle parçalanmış durumdadır. Yüksekliği hiçbir kesimde 2.000 m’ye ulaşmayan ilçe topraklarının kuzey kesimini Karadağ’ın batı uzantıları engebelendirir. Bu kesimde yer alan Kapıdağ Yarımadasındaki Kesetepe’nin yüksekliği 782 metredir. İlin güneydoğu ve güneybatı kesimleri daha dağlıktır. Güneydoğudaki Alaçam Dağlarına bağlı Ulus Dağının doruğu 1.769 m’ye erişir. Güneybatı kesimde uzanan Kaz Dağının yüksekliği ise il sınırındaki Karataş Tepesinde 1.774 m’yi bulur.

Haritası:

Ovalar il alanı içinde az yer tutar. Tarımsal üretim açısından büyük önem taşıyan bu alçak düzlüklerden başlıcaları Balıkesir Ovası ile Manyas, Gönen ve Edremit ovalarıdır. Bu ovaların tümü tektonik olaylar sonucunda ortaya çıkmış çöküntü alanlarının daha sonra alüvyonlarla dolmasıyla oluşmuş düzlüklerdir. Marmara Bölgesi’nin Güney Marmara Bölümü’nde doğu-batı doğrultusunda dizilen çöküntü alanlarından en batı ucundaki Gönen Ovasıdır. Bu ova ile daha doğudaki Manyas Gölü çukurlukları kuzey ve güneyden birer kırık (fay) çizgisiyle sınırlanır. Edremit Ovasında da kırık çizgileri bulunan Balıkesir ili etkinliğini koruyan bir deprem kuşağı üstündedir.

Akarsuları

İl topraklarından çıkan sular hem Ege Denizine, hem de Marmara Denizine dökülür. Bunlardan en önemlileri Ege Denizine Edremit Körfezinde dökülen Havran Çayı ile Marmara Denizine dökülen Gönen Çayı ile Susurluk Çayıdır. Çandarlı Körfezinde Ege Denizine ulaşan Bakırçay da bazı başlangıç kollarını ilin güney kesimindeki dağlık alandan alır. İl sınırları içindeki başlıca doğal göl bazı yeni kaynaklarda Kuş Gölü adıyla geçen Manyas Gölüdür. En önemli yapay göl ise Çaygören Baraj Gölüdür.

Advertisement

İlin iki ayrı denize komşu olan kıyıları açığında birçok ada vardır. Edremit Körfezi’nin güney kıyısındaki çok sayıda kara parçası Yund Adaları adıyla anılır. Bunların en büyüğü Alibey (Cunda) Adasıdır. Kuzey kıyısı açığında ise Marmara Adaları yer alır. Kuzeydeki Erdek Körfezi ve Bandırma Körfezi ile Marmara Adaları kıyıları, güneybatıdaki Edremit Körfezi kıyılarında uzanan doğal kumsallar turizm açısından büyük önem taşır.

Akdeniz ikliminin bölgeye özgü bir tipinin etkisi altında kalan Balıkesir, doğal bitki örtüsü açısından oldukça zengin bir ildir. Kıyı çevresinde makiler ve zeytinlikler geniş yer tutar. İç kesimlerdeki dağlarda meşeler ve kara çamlar, kıyıya yakın dağların yüksek kesimlerinde de kızıl çamlar, fıstık çamları ve göknarların daha çok yer aldığı ormanlar vardır.


Leave A Reply