Balıkesir İli Tarihçesi İle İlgili Bilgiler

0
Advertisement

Balıkesir tarihi. Ülkemizin güzel illerinden birisi olan Balıkesir ilinin tarihi ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız.

Marmara Denizinin güneyindeki topraklar M.Ö. 13. yüzyıldan önce Bebryklerin yurduydu. Bebrykia olarak adlandırılan bu topraklara daha sonra Bitinler ve Misler yerleşti. Daha sonra Mişya olarak anılan bölgede yer alan yöre İÖ 680’de Lidya Krallığı’nın, İÖ 546’da da Perslerin egemenliği altına girdi. Yöre daha sonra Bitinya Krallığı’na bağlandı. İÖ 334’te Granikos adıyla anılan Kocabaş Çayı kenarında yapılan ve Granikos Çarpışması olarak bilinen savaşta Persleri yenen Büyük İskender yöreden başlayarak tüm Anadolu’yu istila etti. M.Ö. 190’da Pergamon (Bergama) Krallığı’nın egemenliği altına giren yöre, İÖ 133’te Roma’nın Asya Eyaleti sınırları içinde kaldı.

Eski Balıkesir Fotoğrafı

Eski Balıkesir Fotoğrafı

Bizans yönetimi altındayken İS 7. yüzyılın ikinci yansı ile 8. yüzyıl başlarında Arap saldırılrına uğrayan yöre, 11. yüzyıl sonlarında Anadolu Selçuklularının eline geçti. 12. yüzyıl başında gene Bizanslıların eline geçen bu topraklan ele geçiren Karesi Bey 1297’de Balıkesir’i merkez edinerek kendi adıyla anılan beyliği kurdu. 1350’de Osmanlı topraklarına katılan yöre daha sonralan Karesi sancağı olarak yönetildi. Kıtlık ile salgın hastalıklardan zarar gören, Celali Ayaklanmaları‘ndan etkilenen yöre, 1867’de Hüdavendigâr Vilayeti’ne bağlı Karesi sancağının sınırlan içindeydi. 1909’da bağımsız bir sancak olarak yönetilmeye başlayan Karesi yöresindeki Ayvalık 29 Mayıs 1919’da, Balıkesir de 30 Haziran 1920’de Yunanlılar tarafından işgal edildi. 6 Eylül 1922’de işgalden kurtulan Balıkesir, 1924’te vilayet (il) yapılan Karesi’nin merkeziydi. İlin Karesi olan adı 1926’da Balıkesir olarak değiştirildi.

Kentin yapısı ve tarihsel yapılar. Eski bir yerleşim merkezi olduğu sanılan kentin bir yerleşme yeri kalıntısı üstünde Karesioğulları tarafından kurulduğu bilinir. Avlanmak için yöreye sık sık gelen Roma imparatoru Hadrianus’un 2. yüzyılda burada bir şato yaptırdığı ileri sürülür. Adının, daha sonraları “Eskikale” anlamında Paleokastro olarak anılan bu şatodan geldiği sanılır. Başka bazı kaynaklara göre ise bugünkü kent Hadrianotherai adlı eski bir yerleşme yerinin üstünde kurulmuştur. Buradaki küçük kale, yöreye 11. yüzyılda gelen Türkmenler tarafından Balakhisar olarak adlandırılıyordu. Osmanlı döneminde küçük bir ticaret merkezi olan Balıkesir, Cumhuriyet döneminde kara ve demir yollarının gelişmesiyle önem kazanmaya başladı. Bazı askeri birliklerin yerleşmesiyle daha da canlanan kentin nüfusu 1960’ta 50 bin, 1980’de de 100 bini aştı.

Balıkesir Ovasının batı kenarında kurulmuş olan kent, ilin orta kesiminde yer alır. Eski mahalleleri kuzeybatıda, ovayı sınırlayan tepelik alanın eteklerindedir. Önemli kara ve demir yollarının kavşağında yer alan kent, İstanbul a 393 km ve Ankara’ya 530 km uzaklıktadır.

Balıkesir, tarihsel yapılar açısından oldukça zengin bir kenttir. Ama depremlerde hasara uğradıktan sonra ya onarılan ya da yeniden yapılan bu yapıların büyük bölümü özgün mimari yapısını yitirmiş durumdadır. Başlıca tarihsel yapılar Yıldırım Camisi (14. yy), Zağanos Paşa Camisi (1461), İbrahim Bey (Hacı Arif Ağa) Camisi (1465), Omur Bey Camisi (1412), Oruç Bey Mescidi (1471), Namazgâh (1433), Karesi Bey Türbesi, Ali Şuuri Medresesi (1862) ve Balıkesir Saat Kulesi’dir (1827).

Advertisement

Leave A Reply