Balinagiller ve Gerçek Balinagiller Özellikleri Nelerdir? Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Gerçek balinagiller (Balaenidae) ve balinagiller nedir, hangi hayvanları kaplayan bir familyadır? Gerçek balinagiller ve balinagiller özellikleri, hakkında bilgi.

balina

Kaynak: pixabay.com

Balinagiller

Memeli hayvanların denizlerde yaşayan bir takımıdır. Balığı andırırlar. Balina gibi yunus balığı da bu takımdandır. Bu hayvanların vücutları suda yaşamaya öyle uymuştur ki biçimleri de, iskeletleri de tıpkı balığınkini andırır.

Ön bacakları biçimlerini değiştirerek, balıklarda olduğu gibi, göğüs yüzgeçlerine dönüşmüştür. Arka ayakları ise, büsbütün körelmiştir. Yalnız, vücut içinde, bunların birtakım kemik kalıntılarına rastlanır. Derileri çoklukla büsbütün çıplaktır. Pek seyrek olarak, kimisinin başında kıllar vardır. Çenelerinde ya dişler, ya da boynuz maddesinden yapılmış yapraklar bulunur ki, bunlara fanon adı verilir.

Bir balinanın ağzında en aşağı 300 fanon bulunur. Fanonlarının sayısı 1000’i bulan balina türleri de vardır. Bunlar hayvanın denizden aldığı suyun içindeki yiyecekleri yuttuktan sonra suyu süzüp dışarı atmasına yarar.

Balinagiller akciğerleriyle solunum yaparlar. Yavrularım doğurarak dünyaya getirirler. Vücutları iriyse de, beyinleri çok küçüktür.

gagali balina

Kaynak: pxhere.com

Gerçek Balinagiller (Balaenidae)

Gerçek Balinagiller (Balaenidae); Cetacea (balinalar) takımından, iki cinsi (Balaena ve Caperea) ve beş türü içeren balina familyasıdır. Bu familyanın üyeleri çok iri kafalı, iri yapılı hayvanlardır. Üstçeneleri kemerlidir; alt dudakları da yanlardan yukarıya doğru kıvrılarak altçeneye bir kepçe görünümünü verir. Güney Yarıküre’de seyrek olarak rastlanan cüce balina (Caperea marginata) dışındaki türlerde sırt yüzgeci yoktur.

Advertisement

Balaena cinsinin en yaygın iki türü olan Grönland balinası (B. mysticetus) ile buzul balinası (B. glacialis), yüksek yağ verimleri ve çok değerli sayılan uzun, esnek ve dayanıklı çubuklarının yanı sıra, ağır hareket etmeleri ve öldükten sonra batmayarak su üstünde kalmaları gibi avlanmayı kolaylaştırıcı özellikleri nedeniyle bir zamanlar en çok avlanan balina türleriydi. Ancak, kontrolsüz avlanma sonucunda sayıları giderek azalan ve türleri yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan bu balinalar, 1946’dan bu yana uluslararası bir anlaşmayla koruma altına alınmıştır.

Kuzey Buz Denizinde ve kuzeydeki ılık sularda yaşayan Grönland balinasının gövdesi koyu renk, çenesi, gerdanı, bazen karnı da beyazdır. 18-20 m’yi bulan uzunluğunun yaklaşık üçte birini kafası kaplar. Kuzey ve güney enlemlerinde, özellikle Atlas Okyanusunun kuzeyinde yaşayan buzul balinasının uzunluğu da en çok 18-21 m’ye ulaşır. Grönland balinası gibi koyu renkli, bazen karnı beyaz olan buzul balinası Grönland balinasına çok benzer, yalnız ondan biraz daha küçüktür, başı da daha az kemerlidir. Bazen burnunun üstünde, asalakların barınağı olan boynuzumsu bir çıkıntı bulunur. Büyük Okyanusun kuzeyinde yaşayan B. sieboldii ile güney yarıkürede yaşayan B. australis, buzul balinasına benzeyen yakın akraba türlerdir. Bazı uzmanlar bu üç türü Eubalaena cinsi içinde sınıflandırır.


Leave A Reply