Balkan Bunalımı Nedir?

0
Advertisement

Balkan bunalımı nedir, ne zaman ve neden meydana gelmiştir? Balkan Bunalımı tarihi, hakkında bilgi.

Balkan Bunalımı; Osmanlı Devleti’nin Balkan topraklarında yaşayan azınlıklar, XIX. yüzyıl boyunca Avrupalı Devletler tarafından kışkırtıldıkları için sürekli olarak isyan etmekteydiler.

1875’te Avusturya’nın kışkırtması ile başlayan Hersek İsyanı hemen bastırılınca Avrupalı devletler, Osmanlı Devleti’nde Hristiyanların katledildiğini iddia ederek Osmanlı Devleti’ne baskı yapmak için Berlin Konferansı’nı topladılar. Osmanlı Devleti bu kararlan kabul etmedi. Daha sonra Bulgaristan, Karadağ ve Sırbistan da Osmanlı Devleti’nden yeni haklar elde etmek için ayaklandı. Hatta Bulgarlar 1887’de, Rusya ve Osmanlı Devleti’nin nüfuzuna karşı Almanya’nın desteğini sağlamak için bir Alman prensini Bulgar prensliğine seçtiler.

Rusya, Balkanlar’daki Slav topluluklarını kışkırtarak; merkezi İstanbul olacak ve bütün Slavları içine alacak bir ittifak oluşmasını amaçlıyordu.

Osmanlı ordusu Sırp ve Karadağ isyanlarını bastırınca, Rusya bu durumu Ortodoksların katledildiği şeklinde Avrupa’da duyurdu.

Osmanlı ordusunun kısa sürede düzeni sağlaması, Rusya’nın Avrupa devletlerini de yanına alarak Sırplarla savaşı durdurması için Osmanlı Devleti’ne ültimatom vermesine ortam hazırladı. Osmanlı Devleti, Rusya’nın bu baskısı üzerine Balkanlardaki askeri faaliyetlerini durdurdu.

Advertisement

Leave A Reply