Baskıcı Yönetim Nedir? Özellikleri Nelerdir?

0
Advertisement

Baskıcı yönetim nedir? Baskıcı yönetim nasıl olur, özellikleri nelerdir? Baskıcı yönetim hakkında bilgi.

BASKICI YÖNETİM

Baskıcı yönetim, yönetenlerin yetkilerinin hiçbir şekilde sınırlandırmadığı, katı disiplinin ağır bastığı yönetimdir. Baskıcı yönetimlerin genel özellikleri şunlardır:

• Bu yönetimlerde yönetenler genellikle seçim dışı yollarla iş başına gelir.

• Yasama, yürütme ve yargı güçleri tek elde toplanmıştır.

• Kişi hak ve özgürlükleri sınırlandırılmış, farklı düşüncelerin yayılması engellenmiştir.

Advertisement

• Halk siyasetin dışındadır ve yönetime katılamaz. Yönetimin kararları eleştirilemez.

• Düşünce ve davranış çeşitliliğine dayalı olan çoğulculuk söz konusu değildir.

• Zor ve şiddet geçerli bir baskı aracı olarak kullanılır. Kitle iletişim araçları kamuoyunun görüşlerini yansıtmaz, tersine iktidarın sözcülüğünü yapar.

Baskıcı yönetimlerin başlıcaları, monarşi ve oligarşidir. Monarşi, egemenliğin tek kişinin elinde bulunduğu yönetim biçimidir. Oligarşi; egemenliğin bir grubun elinde bulunduğu yönetim biçimidir. Bu grup asillerden oluşuyorsa yönetim biçimi aristokrasi, din adamlarından oluşuyorsa teokrasi adını alır.


Leave A Reply